Priser og betaling

Betaling, registrering og udlevering af adgangsbillet skal ske ved betaling med mobilpay/kontanter i vores Inforum(se instruktion i Inforum) eller i Proshoppen inden spil. Der er ingen adgang til Pay & Play banen uden gyldig adgangsbillet.

Priser

Seniorer kr. 150,00
Juniorer (til og med 18 år) kr. 75,00

Prisen gælder for hele dagen inkl. brug af træningsbanen med gratis træningsbolde.

Gæst med Viborg spiller på Pay and Play/Par 3 banen priser :
Seniorgæst med Viborg spiller: Pris kr. 100,00
Juniorgæst med Viborg spiller:  Pris kr. 50,00

Alle spillere skal have egen golfbag, der kan lejes for kr. 50 i Proshoppen. Én bag pr. spiller. Golfbolde kan ligeledes købes i Proshoppen.

Der gennemføres jævnligt banekontrol, og manglende adgangsbillet eller overtrædelse af ordensreglementet medfører bortvisning.

Sponsorer for Pay & Play banen er Sparekassen Thy og Bach Gruppen

Regler for spil

For at sikre den bedst mulige golfoplevelse for alle medlemmer og gæster på Pay & Play  banen, har Viborg Golfklub formuleret følgende retningslinier for spil på banen.

Det er vigtigt at følge reglerne og vise hensyn – en golfbold slår meget hårdt!

Inden du starter:

 • Greenfee betales i Proshoppen. Scorekort forefindes i inforummet
 • Hver spiller skal minimum have et ½ golfsæt (en Golftaske med 3 jern, en putter og en kølle) Golfudstyret kan lejes i pro-shoppen
 • Adgang til banen forudsætter præsentabel påklædning, hvilket betyder ingen bar mave og lignende. Men ellers ganske almindelig påklædning.
 • Færdsel til og fra Pay & Play banen sker ved at passere hul 27 på den store bane, her bedes man være opmærksom på, at man ikke generer spillere på 27. hul
 • Der må max. være 4 personer pr. hold – eller går det alt for langsomt både for Jer selv og de som kommer bagefter. Del jer i mindre hold og slå ud med ca. 8 minutters mellemrum, så passer det nogenlunde.

På Træningsbanen:

 • Det er ikke tilladt at slå, når der opsamles bolde på træningsbanen,
 • Træningsbolde må ikke benyttes til spil på Pay & Play banen

Regler for spil på Pay v& Play banen: 

 • Vis hensyn til de andre spillere
 • Ved indspil til green, skal der tages hensyn til spillere på næste tee-sted
 • Ingen udslag fra 9. tee-sted når der spilles fra 21. tee-sted (stor bane)
 • Ret nedslagsmærker på green!
 • Hvis bolden bagved går hurtigere, skal der lukkes igennem.
 • Husk at rive i bunker efter endt brug
 • Husk at lægge græstørv på plads
 • Ved bolde, der kan være til fare for andre, råbes “fore”
 • Affald placeres i de dertil indrettede affaldsbeholdere
 • Anvisninger og påbud fra Viborg Golfklubs Baneservice officials samt greenkeepere skal efterleves.

Markeringer:

 • Hvide pæle: Out of bounds
  (bolden er uden for banen, og man skal slå en ny bold fra det sted, hvorfra den oprindelige bold sidst blev spillet. Man må tee op på teestedet.) Koster et slag
 • Gule pæle: Vandhazarder
 • Røde pæle: Parallelle vandhazarder
 • Blå pæle: Areal under reparation med spilleforbud (frit drop i en køllelænge fra arealet men ikke nærmere end hullet

Manglende efterlevelse af retningslinierne kan medføre bortvisning fra banen.

Viborg Golfklub ønsker alle god fornøjelse med spillet på Pay & Play banen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Kunne du lide dette? Del det...

Shares