Morgenfruer sæson 2019

Velkommen til en ny sæson!

Vi håber på god deltagelse, både i turneringerne og i samværet efterfølgende i cafeen.
Morgenfruer er en klub i Viborg Golfklub for alle ”voksne piger” med et handicap på max. 48.

Sæsonen starter den 11. april med Åbningsturnering, og den 31. oktober har vi Afslutningsturnering – begge turneringer med efterfølgende fælles spisning og den 31. oktober også ”generalforsamling” og uddeling af point-præmier. Turneringsfee for hele sæsonen er 175 kr. Ønsker du kun at deltage i en enkelt turnering koster det 30 kr. pr. gang. Turneringsfee er den samme for alle (9-huls-spillere og 18-huls-spillere).

Beløbet kan indbetales på reg. 9255 konto 6893 704 920. Husk at anføre navn og medlemsnummer ved betaling. Betalingsfrist er 4. april 2019.

Det vil dog også være muligt at betale kontant til komiteen den 11. april.

Vi spiller hver torsdag; 18 huller kl. 9.00 (gunstart) og 9 huller kl. 11.00 (løbende start) – med undtagelse af helligdage, særlige turneringer og juli måned.

Tilmelding sker via Golfbox senest onsdag kl. 9.00 eller eventuelt ved at kontakte en af turneringslederne (se i Golfbox eller Morgenfruernes
Turneringskalender på vores opslagstavle i info-rummet).

Alle turneringer er tællende med undtagelse af eventuelle holdturneringer.
18-huls-spillerne spiller i rækker på max. 10, har fire pointpræmier i hver række og een nærmest flaget ved 10-19 spillere og to ved 20+.

9-huls-spillerne spiller i én række op til 13 spillere, ved flere  i rækker på 6-10 spillere. Der er pointpræmier som ved 18 hullers turnering, ved få spillere afhængig af antal deltagere. Der er 1 nærmest flaget ved 10-19 spillere, to ved 20+ og altid på dage med fælles spisning.

Du skal være til stede ved præmieoverrækkelsen for at modtage præmie eller point.

Den første torsdag i hver måned er der fælles spisning. Kan du undtagelsesvis ikke deltage, skal du anføre det ved tilmeldingen. De øvrige torsdage er der mulighed for at bestille en let ret.

På vores opslagstavle hænger Cafeen en liste op med 3 valgmuligheder. Her skal du krydse af, inden turneringen starter. Cafeen er klar med maden kl. 13.30.

 

Særlige turneringer:

27. – 28. maj      Sommertur til Hvalpsund 20. juni
20. juni               Morgenfruer mod Old Boys
15. august          Sebber Kloster (Champagnepigerne)
29. august         1-dags udflugt
20. november  Julefrokostturnering Morgenfruer/Seniorer/Old Boys

Morgenfruer komite:

Karen Nørgaard 4094 2787 knnonbo22@gmail.com
Kirsten Roslev 2272 4104 kirstenroslev2@gmail.com 
Jette Bjerring 4033 9861 th.bj@webspeed.dk
Ingrid Puggård 2440 1209 jensogingrid@outlook.dk
Ulla Bøhme 3028 6658 ulla.bohme@gmail.com

    

 

 

Kunne du lide dette? Del det...