Morgenfruer sæson 2022

Velkommen til en ny sæson for Morgenfruerne i Viborg Golfklub, vi håber på mange dejlige timer på banen og i samværet efterfølgende i caféen.

Sæson 2022 starter torsdag den 7. april kl. 9.00/kl. 11.00. Efter matchen fællesspisning. Tilmelding i golfbox.

Sæsonen slutter torsdag den 6. oktober, hvor der er fællesspisning og ”generalforsamling”.

Turneringsfee for hele sæsonen er 200 kr. Ønsker man kun at deltage i en enkelt turnering, koster det 40 kr. pr. gang.

Turneringsfee kan indbetales via netbank på Kontonummer. 7670-7566735 eller på mobile pay 23466948 (Birthe Kolding). Betalingsfrist er 31. marts 2022, husk at notere navn ved betaling.

Vi spiller 18 huller torsdage kl. 9 (gunstart), 9 huller kl. 11 – med undtagelse af helligdage og juli måned.

I juli måned kan man deltage i fællesturnering hver onsdag kl. 17.

I sidste sæson blev indtastning af scores på mobiltelefonen afprøvet, og det fortsætter vi med i 2022 (frivilligt!). Scorekortene skal dog stadig føres.

Hvis man har 9 hullers medlemskab kan man deltage i 9 hullers turnering.

OBS: Tilmelding sker via golfbox senest tirsdag kl. 17.00.  Dette er et ønske fra klubben, da der er rift om tiderne på banen. Turneringen vil dog som tidligere blive sat op onsdage.

Alle turneringer er tællende med undtagelse af eventuelle holdturneringer.

Den første torsdag i måneden er der fællesspisning. Kan du undtagelsesvis ikke deltage, skal du anføre det ved tilmeldingen.
De øvrige torsdage er der mulighed for at bestille et let måltid. Bestilles og betales ved tilmeldingen.

For modtagelse af præmie, kræves deltagelse i præmieoverrækkelsen.

 

Der er planlagt 2-dages udflugt 14. – 15. juni til Salling Sund Færgekro – se her

Udflugten til Sebber Kloster Golfklub er aflyst.

1 dagsudflugt: herom senere.

 

 

Birtha Thorsager 2149 8502 birthathorsager@gmail.com
Birthe Kolding 2346 6948 birthekolding@gmail.com 
Hanne Skou Hansen 2184 8804 hanneogkai@youmail.dk
Irma Christensen 2860 9802 Irmachristensen69@gmail.com
Anne Toftgaard 2046 4409 aetoftgaard@youmail.dk

    

Kunne du lide dette? Del det...

Shares