Klubvedtægter og regler

Vedtægter
Virksomhedsplan
Forretningsorden
Ordens- og Etiketteregler
Miljøpolitik
Arbejdsmiljøpolitik

Rykkerpolitik

Rykkerprocedure i Viborg Golfklub

Baggrund:
Langt den overvejende del af klubbens medlemmer betaler heldigvis kontingent og indskud senest på forfaldsdatoen.
 
Vi kan dog desværre stadig konstatere, at der fortsat er medlemmer som betaler deres kontingent og indskud senere end de anførte forfaldsdatoer. Dette belaster naturligvis klubbens økonomi og medfører øget arbejdsbyrde for sekretariatet med fremsendelse af rykkere og opkrævning af rykkergebyrer.
 
På baggrund af ovenstående, er der fra 1. januar 2021 indført skærpede retningslinjer for rykkerproceduren i Viborg Golfklub, samt retningslinjer for konsekvensen af manglende betaling af kontingent og indskud.
 
Terminer:
Kontingentet forfalder januar

Rykkerprocedure og konsekvens ved manglende betaling

1. Påmindelse
Påmindelse sendes pr. 25. i forfaldsmåned (måned 0) med et gebyr på kr. 0,00.
 
Samtidig med fremsendelse af påmindelse, bliver medlemmets spillerettigheder i DGU´s centrale database inddraget, hvis ikke udestående er betalt inden 8 dage. Medlemmet er herefter ikke berettiget til at spille på Viborg Golfklubs baner, samtidig med at medlemmet ikke kan spille greenfee på andre baner, før det skyldige beløb er indbetalt.
 
2. Rykker 1
Rykker 1 sendes pr. 15. i måneden efter forfaldsmåneden (måned 1) med et gebyr på kr. 100,00.
 
Medlemmet har fortsat ingen spillerettigheder i DGU´s centrale database.
 
3. Rykker 2
Rykker 2 sendes pr. 15. i 2. måned efter forfaldsmåneden (måned 2) med et gebyr på kr. 100,00. Samtidig gøres opmærksom på § 3 i klubbens vedtægter ang. suspension af medlemskab.
 
4. Suspension af medlemskab
Er det forfaldne beløb inkl. rykkergebyrer ikke indbetalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, vil medlemmet modtage brev ang. suspension i henhold til § 3 i klubbens vedtægter. Genoptagelse i klubben kan først ske, når det skyldige beløb og de omkostninger, klubben måtte have haft i anledning af den manglende indbetaling, er indbetalt.
 
Afslutning
Overholdelse af betalingsfristerne sparer klubben for både tid og penge. Samtidig er du sikker på at du altid kan spille golf i klubben og på andre baner under Dansk Golf Union.

Kunne du lide dette? Del det...

Shares