Pleje af fairways og greens

Udarbejdet af Karen Søegaard og Per Knudsen, 2021

Metoder til forbedring og vedligeholdelse af fairways og greens

Fairways – hvorfor skal vi:

Vertidræne (dybdeluftning, ned til 30 cm):

 • Løsner jorden så luftindholdet i jorden øges, strukturen og biologisk aktivitet bliver bedre – og det vigtigste er, at rødderne får ilt, og at roddybden øges, så planterne kan optage mere vand.

Vertikalskære (frisering af toppen, 2 cm):

 • Løsner og fjerner det døde organiske materiale (henfaldne planter) med det formål at mindske filtlaget og give rødderne mere luft i det øverste jordlag.
 • Forbedrer spiringsmulighederne for nye frø, øger næringsstofoptag og gennemstrømning af vand
 • Reducerer svampeangreb.

Gøde:

 • Øger buskning og udløbere (de to måder hvorved græsset kan formere sig selv uden bestøvning) og dermed øge antallet af planter.
 • Planterne bliver kraftigere og mere hårdføre overfor slitage. Derudover øges overvintringsevnen, som er tæt forbundet med mineralniveauet i jorden og dermed også i planterne – især kalium.
 • Bolden bæres bedre op pga. stærkere planter.
 • Andelen af tokimbladet ukrudt mindskes fordi græssets rodsystem (trævlerod) konkurrerer bedre end ukrudtets (de fleste har pælerod).
 • Alger og mos bliver begrænset – igen pga. græssets forøgede konkurrenceevne.
 • Begrænser enårig rapgræs, som er en uønsket græsart. Denne art blomstrer og sætter lynhurtigt frø modsat de græsarter, som vi gerne vil have. På den måde spreder den sig hurtigt, især hvis der er bare pletter. Den har et ringe rodnet, og er derfor meget tørkefølsom. Når tørken kommer, er enårig rapgræs den første, som bliver brun. Og når regnen kommer, er den meget langsom til at reetablere pga. det ringe rodnet.

Så frø:

 • Begrænse enårig rapgræs (se hvorfor i forrige punkt).
 • Få de rigtige arter og sorter til at etablere sig, som har større modstandsdygtighed overfor sygdomme og tørke samt har en bedre slidstyrke.
 • Tættere plantebestand af græsserne, som øger spillekvalitet og begrænser tokimbladet ukrudt.

Vande enkelte huller:

 • For at opretholde et grønt græsdække.
 • For at hindre indvandring af uønskede arter.
 • Hvis fairways bliver genoprettet, vil vandingsbehovet nedsættes pga. øget rodlængde.

Topdressing er også et tiltag, som kan forbedre fairways. Udfordringen er, at hvis vi starter med at topdresse, så skal vi fortsætte i mange år. Vi har derfor valgt ikke at medtage den behandlingsform, da vi i givet fald indfører en svaghed i systemet, hvis der på et tidspunkt ikke er finansiering.

Greens – hvorfor skal vi:

Tromle:

 • Øge boldens hastighed.
 • Maksimerer jævnheden.
 • Mindske sygdomme.

Vertidræne:

 • Ligesom på fairways: løsne jorden, øge roddybden osv.
 • Derudover brydes det hårde lag (pløjesålen) i 20-25 cm dybde, så vand kan afdræne.

Luftning (8-10 cm):

 • Anvendes i højsæsonen af hensyn til spillekvalitet. Denne type luftning giver det mindst mulige gene for spillet.

Vertikalskære (5-8 mm):

 • Ligesom på fairways: løsner og fjerner dødt organisk materiale, mindsker filtlag, mere luft til rødder.
 • Derudover opnås jævnere og hurtigere greens.

Propprikning (8-10 cm):

 • Fjerner filt.
 • Øger luftindhold og omsætning af organisk stof i jorden.

Gøde:

 • Ligesom på fairways: øge plantetæthed, kraftigere planter, undgå enårig rapgræs, alger og mos

Så frø:

 • Ligesom på fairways: begrænse enårig rapgræs, fremme de rigtige arter og sorter, tættere plantebestand og begrænse tokimbladet ukrudt.

Vande:

 • Ligesom på fairways: undgå tørkeskader/pletter og uønskede arter, og hvis greens bliver genoprettet, kan vanding mindskes pga. øget roddybde.


Optimal pleje

I nedenstående tabeller viser den optimale pleje af fairways og greens, som er udarbejdet dels ud fra egne erfaringer og DGU’s anbefalinger. Denne pleje vil blive udført i 2021. Med ’Optimal pleje’ mener vi, at vores bane på sigt kan blive en af de bedste i Midtjylland.
 

Fairways Antal gange
Klipning 2-3 gange pr uge
Gødning 4 gange pr. år
Vanding På huller hvor der kan komme betydelige skader
Pesticidbehandling 1 gang pr. år
Strigling 1 gang pr år
Vertidræning 1 gang pr. år
Vertikalskæring 1 gang pr år
Eftersåning 1 gang pr. år
Strigling 3 gange pr. år
Tromling 1 gang pr. år

 

Greens Antal gange
Klipning 5 -7 gange pr. uge
Gødning 2 gange pr. måned
Vanding Ofte – når der vandunderskud
Pesticidbehandling Indenfor lovens rammer
Eftersåning 1 gang pr. år
Vertikalskæring 1 gang pr. måned
Topdressing 2 gange pr. måned
Vertidræning 1 gang pr. år                     
Prikning 2 gange pr. måned
Propprikning 1 gang pr. år
Tromling 1-3 gange pr. uge

 
Bilag 1.

Billeder af prøver vist til banevandring. Noget af ’spaden’ er vist på et første billede med en prøve. Den er banket så langt ned som muligt. Dvs. længden af prøven siger noget op, hvor kompakt jorden er. Dvs. på hul 15 og 16 er jorden meget kompakt- modsat hul 19.

Filtlaget på hul 19 er nærmest ikke eksisterende, hvorimod det er meget tydeligt og tykt på hul 15 og 16. Hul 3 er midt imellem

 
         
         

 

 

 

 

Kunne du lide dette? Del det...

Shares