Juniortræning

Alle juniorer får tilbud om 1 times træning i løbet af ugen. Holdene sammensættes af trænerne ved sæsonstart, hvor der tages hensyn til niveau, alder og sociale relationer. Et hold består typisk af 6-10 spillere, hvor der til de større hold er tilknyttet ca. 2 frivillige hjælpere.

Såfremt man har særlige ønsker til tiderne for træningsholdet er der relativ stor fleksibilitet, da vi har mange hold i løbet af ugen. Kontakt trænerne for en drøftelse af mulighederne.

Talenttrup: Der vil være ekstra træning til de juniorerne, som udvælges til klubbens talenttrup. I udvælgelsen vurderes især det spillemæssige niveau, udviklingspotentiale samt indsats til træning og turneringer.

Elitetrup: For de bedste juniorer i klubben vil der være tilbud om at indgå i golfklubbens elitetrup. Her har man mulighed for ekstra træning på højeste niveau, samt kvalifikation til deltagelse i divisionsturneringer. Elitetruppen består både af juniorer og voksne, hvor der i løbet af sæsonen bla. arrangeres forskellige sociale aktiviteter

Udover den formelle træning vil det være muligt at selvtræne alle ugens 7 dage – uanset tidspunkt, samt selv arrangere spil og træning med andre juniorer.

Mandagsturnering (banetræning)

• Hver mandag afvikles der en social turnering for alle juniorer i Viborg Golfklub
• Tilmelding foregår på golfbox.dk. Seneste tilmelding hver søndag kl 20.00
• Sidste mandag i måneden vil der være fællesspisning i caféen efter matchen. Det er altid vældigt hyggeligt

• Nybegyndere og de yngste:
• Vi kalder det ”banetræning”, hvor det primære formål er, at juniorerne bliver trygge ved at spille på banen samt opbygge gode sociale relationer til andre juniorer i klubben
• Banetræning afvikles på Par 3 banen
• Spillerne deles op i små grupper, hvor der for hver gruppe vil være tilknyttet en voksen som hjælper med basale golfkendskaber, lidt regler, højt humør og ikke mindst sikkerhed på banen. Det enkelte barn vil stille og roligt blive stillet forskellige udfordringer alt efter niveau og ønsker

Øvede:
• Når spilleren gennem banetræning har nået et golfhandicap på 60 vil det være muligt at spille på ugens 9 hul sløjfe på den store bane. Det er op til den enkelte spiller at vurdere, hvornår man føler sig klar til at prøve den store bane
• Det forventes at juniorerne er mere selvhjulpne og ikke behøver voksne hjælpere. Dog vil der til spillere der netop overgår fra banetræning fortsat være tilknyttet hjælpere
• Indtil spilleren når handicap 36 vil tee stedet være fremrykket til ca. 200 meter (tee 34. Dette gør overgangen fra Par 3 til stor bane meget mere overkommelig
• Spillere med handicap <36 vil spille fra normal tee sted
• Det er ikke et krav at spilleren har banetilladelse

• Meget øvede:
• De større og mest øvede juniorer spiller 18 huller på stor bane
• Det forventes at spillerne er helt selvhjulpne, kender golfreglerne og kan føre scorekort
• Man spiller med de bedste juniorer i klubben og vil herigennem blive udfordret maksimalt
• Det forventes at de større juniorer og de meget rutinerede tager sig godt af de nye på 18 hul sløjfen
• På trods af det høje spilniveau er det en meget social og hyggelig turnering som ryster juniorerne sammen på kryds og tværs af alder, niveau, køn mv.

Kunne du lide dette? Del det...

Shares