Turneringsudvalg

Turneringsudvalget i Viborg Golfklub består af følgende personer


Formand
Jannik Wulff
Tlf. 21712660
jwulff0808@icloud.com

Tommy Ganderup
Tlf 26903141
btganderup@gmail.com

 

Birgit Lauridsen
Tlf. 28306505
birgitlauridsen@yahoo.dk

Jørgen Thorbjørn Thorbjørnsen
Tlf. 21251140
jtho@pc.dk

Birtha Thorsager
Tlf. 21498502
birthathorsager@gmail.com

Ole Würtz
Tlf. 29634018
olewurtz@hotmail.com

Opgaver

Gennem hele golfsæsonen bliver der afholdt mange turneringer i Viborg Golfklub. Disse turneringer spilles normalt i weekenden. Turneringerne er åbne for alle klubbens spillere, dog kan der være handicapbegrænsning. Nogle af turneringerne har en sponsor, og derfor er der ofte flotte præmier at vinde.
 
Enkelte af vores klubturneringer er åbne turneringer, således at medlemmer fra andre klubber under DGU har mulighed for at deltage, såfremt de opfylder betingelserne for deltagelse. Det fremgår af turneringskalenderen hvilke turneringer der er åbne turneringer. Du kan se turneringskalenderen her.
 
Turneringsudvalgets opgave er at planlægge, koordinere og gennemføre klubbens turneringer. Det være sig både klubturneringerne direkte underlagt Turneringsudvalget, samt ugeturneringerne, som gennemføres af de respektive klubber i klubben.
 
Turneringsudvalget har desuden ansvaret for, at ugedagsturneringernes afvikling og placering foregår på en sådan måde, at den tilgodeser de medlemmer, der af en eller anden grund ikke kan eller ønsker at spille med i de programlagte ugedagsturneringer.
 
Den valgte turneringsansvarlige i bestyrelsen er født formand for turneringsudvalget, og har ansvaret for at koordinere og planlægge sæsonens turneringer. Den turneringsansvarlige er bestyrelsens kontaktperson til alle klubber i klubben, samt i alle spørgsmål der vedrører turneringer i klubben.

Kunne du lide dette? Del det...

Shares