Forholdsregler i tilfælde af tordenvejr

Tordenvejr er ikke golfvejr

Golf og tordenvejr er en dårlig blanding og en potentiel livsfarlig situation, som skal tages meget alvorlig. Der har gennem årene desværre været flere dødsulykker som følge af lynnedslag på golfbaner.

Enkeltstående træer, berøring af metalgenstande, den åbne plads og skovbrynet er alle elementer, som ubetinget bør undgås i tordenvejr.

Orienter dig om vejret og risikoen for torden, inden du starter på din golfrunde og vis agtpågivenhed ved optræk til tordenvejr.

Det er således spillerens eget ansvar, om man starter en golfrunde, når vejrudsigten melder risiko for tordenvejr. Og det er altid spillerens eget ansvar at søge i sikkerhed i tilfælde af tordenvejr. Afvent ikke sirene advarsel fra klubben. Det er hverken klubbens eller medarbejdernes ansvar.

Advarsels-sirene kan anvendes af turnerings-ledelsen i forbindelse med turneringer og skal i givet fald altid respekteres. Men også under turneringer er det op til den enkelte spiller at vurdere, om uvejret er for tæt på, uanset om der er afgivet advarsel med sirene eller ej.

Ifølge de generelle turnerings-betingelser for Viborg Golfklub vil følgende signalgivning blive givet, når spillet skal afbrydes i forbindelse med turneringer – f.eks. på grund af farligt vejr.

  • Én lang hyletone fra sirenen:                                                                     Omgående afbrydelse (søg til klubhuset)
  • Tre på hinanden følgende hyletoner fra sirenen:                                   Almindelig afbrydelse (bliv på banen)
  • To korte hyletoner fra sirenen:                                                                  Genoptagelse af spillet

   

Gode råd er ingen garanti.

Gode råd og simple huskeregler er ingen garanti, men overholder du disse, kan du med stor sandsynlighed spille din runde færdig, når uvejret er drevet over:

 • Gå væk fra dit udstyr, da det virker som elektrisk leder
 • Hold dig væk fra høje træer og master
 • Lynet er ca. 1 km væk for hver 3 sekunder, der går imellem lyn og tordenbrag.
 • Er der mellem 5-10 sekunder imellem lyn og tordenbrag, er situationen farlig, og der bør straks søges ly i klubhuset.

Golfbiler er IKKE sikret mod lyn.

Vore toiletbygninger ER  lynsikret, så man i tilfælde af tordenvejr kan søge tilflugt her.
Det skal dog understreges, at lynsikringen gælder for det overdækkede areal og IKKE selve det lukkede toilet rum. 

 • Er der mindre end 5 sekunder imellem lyn og tordenbrag, er situationen meget farlig (lynet er mindre end 2 km væk) ! Kan du ikke nå i ly, så sæt dig på hug et lavt beliggende sted (læg dig aldrig ned). Gør dig så lille som muligt, luk øjnene og åben munden. En bunker kan være et godt sted, forudsat at den er lavt beliggende. Bliv her til uvejret er drevet over.

 

Ellers er et godt råd i øvrigt:

Hvis det begynder at tordne, og du er i tvivl om, hvornår du skal gå ind – så gå ind med det samme !

Kunne du lide dette? Del det...

Shares