Handicapudvalget

Regelspørgsmål kan stilles til “regeltelefonen” på tlf:22213010.

Handicapudvalget i Viborg Golfklub består af følgende personer

Formand
Bent Haugaard
Tlf. 52251901
bhaugaard58@gmail.com

Medlem
Børge Knudsen
Tlf. 21731291
brkknudsen@gmail.com

 

 

 

 

 

Klubsekretær
Pia Møberg Nielsen
Tlf. 86673010
mail@viborggolfklub.dk

Opgaver og sammensætning

Handicapudvalget består af 3 medlemmer inkl. formanden. Højst 1 medlem må være medlem af bestyrelsen. Udvalget kan fastsætte en forretningsorden, der i givet fald skal godkendes af bestyrelsen.

Handicapudvalget har til opgave at sætte og regulere medlemmernes handicap

i overensstemmelse med det af DGU forordnede Course Rating, Slope og Handicapsystem.

Udvalgsmedlemmernes rettigheder og pligter er beskrevet i WHS Handicapsystemet.

Dette indebærer, at udvalget

  • skal have et indgående kendskab til WHS Handicapsystemet (World Handicap System),
  • er forpligtet til at administrere systemets regler i alle medlemmernes interesse,
  • medvirker til at sikre, at handicapsystemet er kendt af og overholdes af klubbens medlemmer,
  • i samarbejde med turneringsudvalget og klubbens sekretariat tilrettelægger administrationen omkring godkendelse af turneringer som tællende, indlevering af scorekort, registrering og regulering af scorer og handicap,
  • træffer afgørelse om skønsmæssig regulering af et medlems handicapindex,
  • i samarbejde med baneudvalget, turneringsudvalget samt sekretariatet tilvejebringer grundlaget for DGU’s fastsættelse af Course Rating og Slope samt fastsætter banens handicapnøgle efter de af DGU fastsatte retningslinjer herfor.

Handicapudvalget er underlagt DGU’s Amatør- og ordensudvalg og dermed ikke klubbens bestyrelse, men udvalget informerer klubbens bestyrelse om brud på handicapsystemet og om forhold, som efter sagens natur kræver bestyrelsens handling eller som bør komme til bestyrelsens kendskab. Hvert år i januar aflægger udvalget en beretning til betyrelsen om sit virke.

Kunne du lide dette? Del det...

Shares