Bunkers

Der er 83 bunkers på banen (20 på gul, 37 på rød og 26 på blå sløjfe), som bliver revet 3 gange pr. uge. Derudover er der 9 bunkers på par tre banen og 3 øvebunkers. På den store bane har vi registreret sandtype, sandmængde og kvalitet af bunkerkanter. Resultaterne kan ses i vedlagte rapport (x).

I klubben er der talt en del om blødt sand. Det bløde sand findes i bunkers fra 2004, altså hullerne der blev lavet ved udvidelse af banen. En grovere struktur, som virker ’blød’. Dette kan tydelig mærkes, når man står og går på den. Denne blødhed forsvinder, når der lægges et lag nyt sand ovenpå. Derudover vil der naturligvis også være blødt sand i alle bunkers, når sandet er tørt, og det gælder især i fairways bunkers. I green bunkers vil der oftere være fugt pga. vanding af greens. Og som det sidste der skal nævnes, så føles nytilført sand også blødt. Det fyger når det blæser, og det tager lidt tid inden sandet sætter sig. Den sandtype vi bruger og har brugt de sidste 10 år, er den samme som anvendes på de fleste golfbaner.

Plan for bunker renovering i 2022 i prioriteret rækkefølge:

  1. Bunkers med enten gammelt eller nyt sand, som har prioritet 1 i Bunker-rapporten, skal have tilført nyt sand.
  2. Bunkers fra 2004, som stadigvæk øverst har det gamle røde og bløde sand, skal have tilført mindst 3 cm nyt hvidt sand.
  3. Bunkers ved hul 27 renoveres. Bl.a. gøres kanten mod green mindre stejl.
  4. Fairway bunker på hul 18 gøres bredere.
  5. Greenbunker på hul 18 gøres bredere og kanten mod green mindre stejl.
  6. Forsøgsvis afprøves forskellige antal (2-3) rivninger pr. uge samt forskellig indstilling af rivedybden. Formålet med dette er at undersøge, om mindre rivning giver mere stabilt sand.
  7. Kanten ændres på bunkers på fairway 22, 24 og 25.

 

Se hele rapporten HER

Kunne du lide dette? Del det...

Shares