XL Golf – fritspilsordning

Hammel, Ikast/Tullamore, Randers, Tange Sø, Aarhus Aadal , Kalø, Grenå  og Viborg Golfklub

har indgået en fritspilsaftale. 

 

Ved fritspilsordningen forstås, at et medlem af denne ordning i en klub, uden begrænsninger frit kan spille på de øvrige involverede klubbers golfbaner (incl Pay & Play banerne) som greenfeespiller med de rettigheder og pligter en greenfeespiller har.

Alene fuldgyldige medlemmer i de involverede klubber kan blive omfattet af ordningen.

Prisen for at være med i ordningen er 1.000,00 kr. pr. kalenderår, som faktureres af hjemmeklubben til medlemmet – (Gælder uanset hvornår på året man tilmelder sig).

Der udleveres ikke bagmærke da alle XL-medlemmer er registreret i hjemmeklubben via GolfBox.

 

Husk at bestille og bekræfte tid, samt at slette ens tid, hvis man ikke skal bruge den.

 

Vær venligst opmærksom på, at man ikke må bestille tider på andre baner, inden registreringen af XL Fritspilsordningen er sket i Golfbox.
Hvis der allerede er bestilt tid, så skal tiden slettes, og genbestilles, når registreringen af XL er sket.

 

Arrangementer
Når du deltager i specielle arrangementer, som f.eks. turneringer, Company Days eller Klub i Klubben ”pakkeløsninger”, må du forvente at skulle betale samme pris for deltagelse som de øvrige deltagere. Du kan altså ikke forvente at kunne benytte dit medlemskab af XL Golf i forbindelse med sådanne arrangementer med mindre det er udtrykkeligt aftalt med klubben.

De eksisterende rabataftaler mellem klubberne fortsætter uændret for de af de respektive klubbers fuldgyldige medlemmer, som ikke vælger at tilkøbe fritspilsordningen.

Karenstid
For at modvirke at et medlem skifter fra en XL golfklub til en anden XL golfklub med et lavere kontingent, for derefter at fortsætte med at spille i medlemmets gamle hjemmeklub under fritspils-ordningen, indføres en karenstid på 1 år fra indmeldelsestidspunktet i den nye klub, før medlemmet kan blive XL Golf medlem i den nye klub. Dette gælder dog ikke såfremt skiftet sker på grund af flytning til ny adresse nærmere den nye klub.

 

 

Klik HER for at komme til TILMELDINGSBLANKETTEN til XL Golf fritspilsordning.

eller send en mail om tilmelding til Pia på  : mail@viborggolfklub.dk.

 

 

Udskriv PDF om XL ordningen HER

Kunne du lide dette? Del det...

Shares