XL Golf – fritspilsordning

Hammel, Ikast/Tullamore, Randers, Tange Sø, Aarhus Aadal , Kalø og Viborg Golfklub har indgået en fritspilsaftale gældende for sæsonen 2020.

Ved fritspilsordningen forstås, at et medlem af denne ordning i en klub, uden begrænsninger frit kan spille på de øvrige involverede klubbers golfbaner som greenfeespiller med de rettigheder og pligter en greenfeespiller har.

Alene fuldgyldige medlemmer i de involverede klubber kan blive omfattet af ordningen.

Prisen for at være med i ordningen er 900,00 kr. pr. kalenderår, som faktureres af hjemmeklubben til medlemmet.

De eksisterende rabataftaler mellem klubberne fortsætter uændret for de af de respektive klubbers fuldgyldige medlemmer, som ikke vælger at tilkøbe fritspilsordningen.

For at modvirke at et medlem skifter fra en XL golfklub til en anden XL golfklub med et lavere kontingent, for derefter at fortsætte med at spille i medlemmets gamle hjemmeklub under fritspils-ordningen, indføres en karenstid på 1 år fra ind-meldelsestidspunktet i den nye klub, før medlemmet kan blive XL Golf medlem i den nye klub. Dette gælder dog ikke såfremt skiftet sker på grund af flytning til ny adresse nærmere den nye klub.

Udskriv en PDF

Tilmeld XL Golf fritspilsordning ALLEREDE I DAG!
Du kan allerede nu bestille medlemskab i XL Golf for 2020 ved at udfylde en tilmeldingsblanket nedenfor.

Vær venligst opmærksom på, at man ikke må bestille tider på andre baner, inden registreringen af XL Fritspilsordningen er sket i Golfbox.
Hvis der allerede er bestilt tid, så skal tiden slettes, og genbestilles, når registreringen af XL er sket.


Klik på dette link for at komme til tilmeldingsblanketten
Tilmeld XL Golf fritspilsordning

Kunne du lide dette? Del det...