Skader fra golfbolde

Regler gældende for aktive medlemmer af DGU:
Det sker desværre indimellem, at golfbolde rammer biler eller andet i Viborg Golfklub med skader til følge. Da der ofte opstår tvivl om, hvordan en sådan skade skal håndteres forsikringsmæssigt, har Dansk Golf Union indgået en aftale med Tryg Forsikring om en kollektiv ansvarsforsikring. Forsikringen omfatter golfspillere med aktivt medlemskab af en golfklub tilsluttet DGU.


Den kollektive forsikring dækker i tilfælde af, at skadevolder er ukendt eller ikke er forsikret
.

Hvem gør hvad – når skaden er sket?
Kommer en golfspiller til at skade andre personer eller deres ting, foretages følgende:

  • Golfspilleren, der har forvoldt skaden, giver sig til kende
  • Golfspilleren, der har forvoldt skaden, anmelder skaden til eget forsikringsselskab
  • Skadelidte skal også anmelde skaden til sit eget forsikringsselskab.


Hvis det ikke er muligt at finde frem til, hvem der har forvoldt skaden, udfyldes nedenstående skadesanmeldelse til Tryg, og indsendes til Tryg.

For udskrivning af skadesanmeldelse :  Tryg – Skadesanmeldelse.pdf

 

Er man så uheldig, at ramme en andens bil er det eneste rigtige naturligvis at give sig til kende og sørge for at få sagen bragt ud af verden. Om der er tale om et hændeligt uheld, eller om en skade forårsaget af uagtsomhed fra spillerens side må derefter afklares i hver enkelt sag. Men det eneste der ikke er god opførsel er, at lade som om det ikke er sket!

Står man i situationen og er i tvivl, kan man rette henvendelse til sekretariatet.

 

Regler gældende for andre end aktive medlemmer:
Skader forvoldt af golfbolde på biler er en sag for bilejerens kaskoforsikring. Derfor skal alle skader meldes til eget forsikringsselskab.

Det er meget vigtigt, at man finder frem til den person som har slået bolden, da eksistensen af en skadevolder er en forudsætning for at forsikringsselskabets kan vurdere, hvorvidt den ramte er uden skyld eller selv har en del af skylden. 

Findes der en skadevolder vil forsikringsselskabet i hvert tilfælde vurdere om den ramte har udvist en adfærd, der har været medvirkende til skadens opståen. Her er der ingen klare retningslinier for, hvorledes dette tolkes. At køre på en vej ved siden af en golfbane kan meget vel blive tolket som, at den ramte selv har været skyld i skaden. Det samme kan den omstændighed, at man har parkeret tæt op af golfbanen et sted med risiko for at blive ramt. Dette vil så medføre, at man kommer til at betale selvrisiko m.m. Men hvis det vurderes, at skaden er forårsaget af en andens uagtsomme handlinger, vil man ikke skulle betale selvrisikoen.

Er man så uheldig, at ramme en andens bil er det eneste rigtige naturligvis at give sig til kende og sørge for at få sagen bragt ud af verden. Om der er tale om et hændeligt uheld, eller om en skade forårsaget af uagtsomhed fra spillerens side må derefter afklares i hver enkelt sag. Men det eneste der ikke er god opførsel er, at lade som om det ikke er sket. Men samtidig er der ingen regler, der siger at en spiller, som ved et uheld rammer en andens bil, skal betale for skaden, så længe man ikke har opført sig ansvarspådragende.

Generelt kan man derfor anføre, at det er en dårlig idé at parkere de steder, hvor risikoen for at blive ramt er stor.

Står man i situationen og er i tvivl kan man rette henvendelse til sekretariatet.

Kunne du lide dette? Del det...

Shares