Velkommen til Juniorudvalget

Juniorudvalget består af en lille gruppe frivillige voksne som engagerer sig i at skabe nogle rammer for juniorerne, hvor de trives og udvikler sig både spillemæssigt og socialt

Opgaverne i udvalget:

  • I samarbejde med trænerne sikre at juniorerne skubbes frem og udfordres rent spillemæssigt ift deres aktuelle niveau
  • Afvikling af klubbens mandagsturneringer og sikre tilstrækkeligt voksne hjælpere
  • Hvor relevant strukturere og planlægge eksterne turneringer
  • Facilitere trivsel og sociale aktiviteter
  • Udarbejde årsplaner og nye initiativer
  • Være juniorernes talerør overfor Bestyrelsen

Kontaktpersoner for Juniorudvalget er:

Thomas Madsen
29445983
thomas2603@hotmail.com


Maria Nørgaard
27121070
norgaard07@gmail.com

Søren Brandstrup
42801282
sbrandstrup@hotmail.com

 

Dennis Sloth Pallesen
22102420
dennissloth@icloud.com

Kunne du lide dette? Del det...

Shares