Turneringsbestemmelser

Turneringsbetingelserne for Viborg Golfklub og “Golfreglerne” følges.

I tilfælde af lige scores vil resultatet i alle turneringer blive afgjort efter handicap og derefter lodtrækning.

Scorekort skal være afleveret 4 timer og 45 min. efter første start
Scorekort, der afleveres senere efter uret på PC’en i turneringslederrummet, vil ikke indgå i dagens resultater, men scores vil blive indtastet for handicap regulering og vil være gældende i årets løbende turneringer.

Turneringsdeltagere
Tirsdagsturneringerne er åbne for kvinder, der er medlem af Viborg Golfklub, og fyldt 18 år og har et handicap på 54 eller derunder.

Medlemmer under 18 år, der indgår i turneringsholdets bruttotrup, kan deltage uden betaling af fee og uden for præmierækkerne. Enkelte turneringer er ikke omfattet af ordningen.

Rækkeinddeling
Der spilles i to eller flere rækker. Der spilles fortrinsvis fire-bolde.

Turneringsformer
I løbet af året spilles fortrinsvis stableford og slagspil. Der kan dog arrangeres andre spilformer. På turneringsplanen er angivet spilformen for de enkelte turneringer. Når der spilles holdspil vil bolde med færre end 4 spillere få tildelt en Pedro. Pedro noteres for 1 point på ulige hulnumre og 2 point på lige hulnumre. Holdkaptajnen indleverer et scorekort med holdets samlede score med angivelse af starthul, starttid og navne på holdets deltagere.

Handicapregulering
Tirsdagspigernes turneringer er tællende og handicapreguleres. Samtidig understreges, at spil på banen ikke er tilladt inden start af vores turneringer. I tirsdagspigernes turneringer vil alle, også eventuelle deltagere under 18 år, blive handicapreguleret.

Tilmelding
Foregår på Golfbox fra egen PC, infostanderen i klubhuset eller via appen. Tilmelding vil være mulig indtil kl. 12.00 mandag før turneringen. Hvis man ønsker at bestille mad skal dette gøres i Golfbox hvor også betalingen foregår. Maden vil som udgangspunkt blive serveret 4 timer og 30 min. efter første start.

Turneringsfee
Sæsonfee/Sæsonkort for 2024 koster kr. 300,00 der indbetales via mobilepay på nummer 2385QB. Beløbet dækker deltagelse i tirsdagspigernes turneringer og ved overskud gives der tilskud til forskellige aktiviteter i løbet af turneringen. Medlemmer, der ikke ønsker at betale sæsonfee betaler kr. 40,00 pr. gang. De kr. 40,00 betales (gerne på mobilepay til 2385QB umiddelbart efter turneringen er slut – evt. i forbindelse med indlevering af scorekort. Prisen på enkelte turneringer kan afvige fra denne pris.

Scorekort
Skal udfyldes tydeligt og omhyggeligt, da det letter indtastningen af resultater og handicapreguleringen. Der skal altid anføres stablefordpoint. Vi opfordrer til at man også indtaster scores elektronisk via mobiltelefon (der udsendes kode på mail).

Starttid
Fremgår af turneringsplanen og startlisten, der vil være hængt op dagen inden turneringen og offentliggjort på nettet.

Ved afbud inden tilmeldingsfristens udløb (mandag kl. 12.00) sletter man sig fra  turneringen via Goldbox og får således automatisk penge retur for den mad man har bestilt. Afbud efter tilmeldingsfristens udløb meddeles til en af turneringslederne for den pågældende turnering. Spilleren afbestiller selv eventuelt bestilt mad.

Præmieoverrækkelse
Det er en forudsætning for at få præmie, at spilleren er til stede ved præmieoverrækkelsen. I modsat fald går præmien videre til næste i rækken.

Afslutningsturnering:
Afholdes sædvanligvis den første fredag i oktober.  Der er mulighed for at deltage i middagen uden at deltage i turneringen.

Kunne du lide dette? Del det...

Shares