COMBIBANE fra tirsdag d. 15/10-19

Med virkning fra tirsdag d. 15/10 har baneudvalget og greenkeeperstaben besluttet at tage ERIK Combibanen i brug. Combibanen består af de 18 mest “tørre” huller, så spil på vores bane i vinterperioden bliver en god oplevelse. Samtidig er det 2 sløjfer, der begge ender ved klubhuset. Dette har været nødvendigt, da fairways på flere af…

Afslutningsturneringen 2019 er nu spillet.

Lørdag den 12. oktober blev årets Afslutningsturnering – der ligesom Åbningsturneringen er en parturnering – spillet i Viborg Golfklub. Turneringen blev afviklet i nogenlunde fornuft efterårsvejr, selv om det dog til tider var lidt blæsende. 84 medlemmer havde meldt sig til turneringen – der blev afviklet som en Greensome, hvilket vil sige at man spiller…

Årets Sponsorturnering d. 27/9

Som der er tradition for, inviteres klubbens sponsorer til en sponsorturnering, hvor de har mulighed for at invitere en gæst med. I år blev sponsorturneringen afviklet fredag, den 27. september, hvor 54 spillere mødte frem. Fra morgenstunden så vejret lidt ”skummelt” ud, men det klarede op, og det lykkedes at komme rundt på de 18…

Udvalgs- og Hjælperturnering d. 28/9

Hvert år, når sæsonen nærmer sig sin afslutning, inviterer Viborg Golfklub de ansatte, medlemmerne af de stående udvalg, alle frivillige hjælpere, hvad enten det er ved ungdoms- og begynderarbejdet, ved  turneringsafvikling eller som hjælp på banen eller ved klubhuset og ved banekontrollen. Tillige inviteres alle formændene for klubber i klubben samt medlemmerne af bestyrelsen. Der…