Årets Sponsorturnering d. 27/9

Som der er tradition for, inviteres klubbens sponsorer til en sponsorturnering, hvor de har mulighed for at invitere en gæst med. I år blev sponsorturneringen afviklet fredag, den 27. september, hvor 54 spillere mødte frem. Fra morgenstunden så vejret lidt ”skummelt” ud, men det klarede op, og det lykkedes at komme rundt på de 18…

Udvalgs- og Hjælperturnering d. 28/9

Hvert år, når sæsonen nærmer sig sin afslutning, inviterer Viborg Golfklub de ansatte, medlemmerne af de stående udvalg, alle frivillige hjælpere, hvad enten det er ved ungdoms- og begynderarbejdet, ved  turneringsafvikling eller som hjælp på banen eller ved klubhuset og ved banekontrollen. Tillige inviteres alle formændene for klubber i klubben samt medlemmerne af bestyrelsen. Der…