Turneringsregler

Turneringsreglement: Turneringsreglement for Viborg Golfklub og “Golfreglerne” følges.

Da Viborg Golfklub har besluttet, at spillere uden EGA hcp kan deltage i tællende turneringer, gælder denne regel også i Onsdagsherrernes turneringer mod at de betaler fee. Dog vil de deltage uden for præmierækkerne indtil de har opnået et EGA handicap.

I tilfælde af lige scores vil resultatet i alle turneringer blive afgjort efter laveste handicap for at følge Viborg Golfklubs reglement så meget som muligt når der spilles med gunstart.

Vi fortsætter med at scorekort skal være afleveret 4 timer og 45 min. efter første start.

 

For sent afleverede scorekort kan medføre diskvalifikation i dagens turnering. Turneringslederne vurderer i tilfælde af for sent leverede kort om vejret eller andet kan have indflydelse på dette, inden der skrides til diskvalifikation. Ved diskvalifikation vil scores dog blive indtastet for handicapregulering og vil være gældende i årets løbende turneringer.

Turneringsdeltagere: Onsdagsturneringerne er åbne for herrer, der er medlemmer af Viborg Golfklub, er fyldt 18 år, og har et handicap på 37 eller derunder. Yngre medlemmer, der indgår i Eliteholdets bruttotrup, kan deltage uden for præmierækkerne (kr. 0,00 i fee), når de har 7,0 eller lavere handicap i vores tællende turneringer fra tee 61. Juniorerne deltager ikke i årets løbende turneringer, de sociale turneringer, Hall of Fame, afslutnings”matchen”, eller i nærmest flaget konkurrencen.

Også i 2022 vil spillere med handicap 38 – 48 kunne deltage i vores 5 sociale turneringer.

Endvidere kan indtil fem mandlige medlemmer af udenbys golfklubber i følgeskab med en eller flere af klubbens medlemmer – mod betaling af greenfee kr. 200 og turneringsfee – deltage i turnering og præmierække.

Rækkeinddeling: Der spilles i fire rækker, A-rækken (handicap +5,0-7,0), B-rækken (Handicap 7,1-13,5), C-rækken (Handicap 13,6-19,0) og D-rækken (Handicap 19,1-37,0). Der spilles fortrinsvis fire-bolde, i D-rækken hvis muligt i tre-bolde. Hvert hold sammensættes så vidt muligt af spillere fra samme række. Undtaget herfra er den sidste turnering i hver måned, hvor der spilles social-golf og stableford, dvs. at holdene denne turneringsdag i videst muligt omfang sammensættes af spillere fra alle fem rækker, da der her vil være en E-række (handicap 38-48).

 

Turneringsformer: A-Rækken spiller slagspil fra Tee 61 eller Tee 57 (valgfrit), undtaget de sociale turneringer hvor turneringsplanen angiver tee. I alle slagsspils turneringer vil der kun være en nettovinder. Ved lige scores afgøres alle rækker først med laveste handicap og der efter lodtrækning. B-Rækken spiller slagspil 5 gange i sæsonen, C-rækken spiller slagspil 3 gange i sæsonen. Turneringsform og tee-sæt på de enkelte turneringsdage er angivet i turneringsplanen og på Golfbox.

 

På de sociale turneringsdage vil der yderligere være en holdturnering med bedste score for ugens hul 1-6, to bedste scores for hul 7-12 og 3 bedste scores for hul 13-18. Ved bolde med færre spillere vil de få tildelt en Pedro som scorer 27 point. Pedro noteres for 1 point på ulige hulnumre og 2 point på lige hulnumre. Der indleveres et scorekort af en holdkaptajn med holdets samlede score, med angivelse af starthul, starttid og navne.

 

Alle onsdagsturneringer vil fortsat være officielle turneringer med handicapregulering for alle, hvorfor vi igen understreger at spil på banen ikke er tilladt inden start af turneringen. Dette medfører diskvalifikation hvis man gør det.

Tilmelding: Foregår som vanligt på Golfbox via internettet eller infostanderen i klubhuset. Tilmelding vil være muligt fra torsdag 14 dage før spilledag indtil mandag kl. 17.00 2 dage før turneringen. Fra denne sæson betaler man online ved tilmelding. Maden vil som tidligere blive serveret 4 timer og 30 min. efter første start.

Eftertilmelding vil kun blive accepteret indtil 30 min. før starttidspunktet, og kun hvis der er ledige pladser. Når først hulfordelingen er lavet om tirsdagen er det svært for turneringslederne at finde plads til flere bolde om onsdagen.
Eftertilmelding kan kun betales med kontanter i aftalte penge.

Bestilling af mad er bindende fra mandag kl. 17. Man skal selv afbestille mad i Cafeen i tilfælde af afbud og få opgivet navn på den man har meldt fra til og meddel turneringslederne det.

Turneringsfee: Kr. 50,- pr. spiller pr. turnering inkl. nærmest flaget på green.

Spillere fra andre klubber er velkomne til at deltage i turneringen mod et fee på 200,- som er til greenfee + 50 til turneringsfee. Scorekort: Bedes udfyldt tydeligt, da det letter scoreindtastningen. Husk altid stablefordpoint på scorekortet også i slagspils turneringerne.

Forkert udfyldt scorekort kan i nogen tilfælde medføre diskvalifikation.

Starttid: Starttid fremgår af turneringsplanen og startlisten, der vil være hængt op dagen inden turneringen og offentlig gjort på nettet.  Spillere, der møder senere, må påregne at blive slettet af startlisten og dermed udelukket fra deltagelse, medmindre der foreligger en speciel aftale.

Spillere der bliver forhindret, vil kunne få menu prisen tilbage hvis man selv har kontaktet Cafeen og det er muligt at melde fra.

Præmieoverrækkelse: Det er en forudsætning for at få præmie, at spilleren er til stede ved præmieoverrækkelsen. I modsat fald tilfalder præmien onsdagsherrerne til senere brug.

 

Banelukning: Turneringslederne bekendtgør ved opslag tirsdag før turneringen, fra hvilke tee-steder der startes. Der startes fra 1. tee og bagud. Ved minimum 80 deltagere har vi tilladelse til at lukke hele banen. Gennemgangsreglerne er suspenderede for spillere, som ikke deltager i turneringen.

 

Løbende Stablefordturnering: Alle spillere deltager med de 10 bedste stablefordscores fra sæsonens tællende turneringer. Der spilles i fire rækker, A, B, C og D. Vinderen i hver række er den spiller, der i højst 10 af sæsonens tællende turneringer har højeste gennemsnit af stablefordpoint, herunder omregnede stablefordpoint fra slagspilsturneringerne. En spiller som i sæsonen har spillet i to eller flere rækker, slutplaceres i den række, hvori vedkommende har spillet flest turneringer. Hvis spilleren har spillet lige mange turneringer i to eller flere rækker, slutplaceres spilleren i den række, han aktuelt spiller i. I andre tilfælde og i tvivlstilfælde afgøres slutplaceringen af onsdagskomitèen. Af hensyn til det løbende regnskab skal alle spillere, også de, som spiller slagspil, angive stablefordresultatet på scorekortet.

Præmierne i de 4 rækker vil blive fordelt i forhold til hvor mange deltagere der har spillet 10 turneringer eller flere i de 4 rækker. Til eksempel kan nævnes at hvis C-rækken har haft 30% af deltagerne vil de få 30% af præmiepengene og hvis D-rækken har haft 15% af deltagerne vil de få 15% af præmierne.

I tilfælde af pointlighed vinder den spiller der har opnået det højeste pointantal i en af årets turneringer, hvis stadig lige det næsthøjeste antal point osv.

Igen I år vil afslutningsturneringen og udflugten ikke være tællende i sæsonens turneringer.

Ringkjøbing Landbobank Order of Merit:  Der er igen i år 3 præmier i Order of Merit. Gavekort på henholdsvis 2.500 kr., 1.500 kr. og 1.000 kr. I tilfælde af pointlighed vinder den spiller der har opnået det højeste antal point i en enkelt turnering. Hvis stadig lige, skal det være næsthøjeste point osv. Her er 17 turneringer tællende, dvs. man kan fradrage de 5 laveste runder hvis man deltager i alle 22 tællende turneriger, dette gør Golfbox automatisk.

 

Hall of Fame: Alle spillere, som i mindst èn tællende onsdagsturnering opnår en første- eller anden plads i sin række, optages i Hall Of Fame. Medlemsskabet i Hall Of Fame gælder i 2 år efter spillerens seneste første- eller andenplads. Onsdag den 28. september kl. 14.30 afholdes for disse spillere Hall Of Fame-turneringen. Turneringsfee er her kr. 0,-. Mad for egen regning.

 

Afslutningsturnering: Afholdes lørdag den 1. oktober kl. 13.00 som en social-golf med Texas-scramble. Præmier for dagens og årets turneringer overrækkes under middagen, som er obligatorisk for deltagerne i afslutningsturneringen.

For at kunne deltage i afslutningen den 1. oktober skal man have spillet mindst 5 af sæsonens tællende turneringer. Ellers kan du ved en betaling på 300,- deltage.

Mvh

Formand

Nikolaj Dall

Kunne du lide dette? Del det...

Shares