Velkommen til Ungdomsudvalget.

• Ungdomsudvalget består af en lille gruppe frivillige voksne som engagerer sig i at skabe nogle rammer for juniorerne, hvor de trives og udvikler sig både spillemæssigt og socialt

Opgaverne i udvalget :
• I samarbejde med trænerne sikre at juniorerne skubbes frem og udfordres rent spillemæssigt ift deres aktuelle niveau
• Afvikling af klubbens mandagsturneringer og sikre tilstrækkeligt voksne hjælpere
• Hvor relevant strukturere og planlægge eksterne turneringer
• Facilitere trivsel og sociale aktiviteter
• Udarbejde årsplaner og nye initiativer
• Være juniorernes talerør overfor Bestyrelsen

Kontaktpersoner for Ungdomsudvalget er:

Thomas Madsen
29445983
thomas2603@hotmail.com

Søren Brandstrup
42801282
sbrandstrup@hotmail.com

 

 

 

Kunne du lide dette? Del det...