Udvalgs- og hjælperturneringen 2022.

 

Også i år blev de ansatte, medlemmer af de stående udvalg, alle frivillige hjælpere, hvad enten det er ved ungdoms- og begynderarbejdet, ved afvikling af klubturneringerne eller som hjælp med pasning af banen og udenomsarealerne, inviteret til den årlige Udvalgs- og hjælperturnering.

 Alle formændene for ”Klubber i klubben” samt hele bestyrelsen inviteres også til denne turnering, der traditionelt ligger sidst på sæsonen, og som skal betragtes som et beskedens forsøg fra klubbens side på at sige tak til alle, der har bidraget med en indsats for klubben i årets løb.

Der er heldigvis mange, der på denne måde bidrager til at få klubbens til at fungere i praksis. Invitationen blev således udsendt til mere end 140 medlemmer. 58 af disse tog imod invitationen om at spille med lørdag formiddag den 8. oktober. Efterfølgende var der frokost og præmieoverrækkelse i restaurant GOMA.

 

Som der også er tradition for, bliver der sørget for lidt forplejning undervejs på runden fra servicevogne, og disse blev da også taget godt imod, når spillerne blev mødt under vejs.

 

Der blev spillet almindelig Stableford, med deltagerne delt op i 2 lige store rækker, hvor der var præmier til de 10 bedst placerede i hver række.

 

Der er også tradition for, at alle, der har deltaget i turneringen får en lille præmie uafhængigt af placeringen. Således også i år.

 

Der var også konkurrence i ”Nærmest flaget” på alle par 3 hullerne.

Resultatet af denne konkurrence blev:

Hul 2               Henrik Anker

Hul 7               Mette Bach

Hul 11             Lotte Frederiksen

Hul 14             Danny Lange Andersen

 

I selve turneringen nævnes nedenfor kun de 3 bedst placerede spillere i hver række:

A-rækken

  1. Martin Olesen   37 point (hcp)
  2. Birgit Lauridsen   37 point
  3. Per Husmand Kristensen   36 point

B-rækken

  1. Michael Holm Pedersen   46 point
  2. Sonja Rytter Dam   39 point
  3. Arvid Demant    38 point

 

Præmierne til disse spillere var velvilligt sponsoreret af henholdsvis Golfhæftet og Benefit. Tak til sponsorerne.

 

Efter præmieoverrækkelsen blev alle deltagere samlet på puttinggreen, hvor der blev taget et gruppebillede.

 

Fra bestyrelsen skal der lyde en stor TAK til alle, der har bidraget med frivilligt arbejde i 2022 sæsonen, som nu går på hæld. Vi håber, vi kan får lov til at trække på jeres hjælp igen i den kommende sæson.             

Kunne du lide dette? Del det...

Shares