Gennem en del år har der været tradition for, at når sæsonen nærmer sig sin afslutning, inviterer Viborg Golfklub de ansatte, medlemmerne af de stående udvalg, alle frivillige hjælpere, hvad enten det er ved ungdoms- og begynderarbejdet, ved afvikling af klubturneringer eller som hjælp på banen, ved klubhuset og ved banekontrollen til en turnering med efterfølgende frokost og præmieoverrækkelse.

Tillige inviteres alle formændene for klubber i klubben samt medlemmerne af bestyrelsen.

Der er således tale om en betydelig del af klubbens medlemmer, der får invitationen.

Til udvalgs- og hjælperturneringen, der i år blev afviklet søndag den 4. oktober havde 44 taget imod invitationen om at spille en Stableford turnering. Desuden deltog 4 i frokosten uden at spille med i turneringen.

Ud over den individuelle konkurrence i A- og B-rækken blev der konkurreret om ”Nærmest flaget” på alle 4 par 3 huller:

Præmietagerne var her:
Hul 11         Ragnhild Haahr Nielsen
Hul 14         Casper Lindenmayer
Hul 21         Thomas Madsen
Hul 27         Karen Inge Kristensen

I de 2 individuelle rækker er resultatet for de 3 bedste i hver række nævnt nedenfor:

B-rækken

  1. Hans Jørgen Sørensen                  43 point
  2. Henning Jensen                              39 point
  3. Steen Henrik Møller                       39 point

A-rækken

  1. Maibritt Grøn Steffenauer            41 point
  2. Susanne Bang                               39 point
  3. Thomas Madsen                          36 point

Ved pointlighed var det spillernes individuelle handicaps, der var afgørende.

I både A- og B-rækken var der præmier til de 12 bedste, og som der også er tradition for ved denne turnering, får alle øvrige deltagere en lille erkendtlighed som tak for den frivillige indsats i årets løb.

Bestyrelsen takker alle, der har bidraget med frivilligt arbejde, for indsatsen i 2020
og håber, vi kan trække på jeres assistance igen til næste år.

Kunne du lide dette? Del det...

Shares