Udvalgs- og hjælperturneringen 2023.

Som det har været tilfældet i efterhånden mange år, inviterer Viborg Golfklub de ansatte, medlemmerne af de stående udvalg, alle faste frivillige hjælpere, hvad enten det er ved ungdoms- og begynderarbejdet, ved afvikling af klubturneringerne eller som hjælper på banen, ved klubhuset og ved banekontrollen, til en turnering med efterfølgende frokost og præmieoverrækkelse.

Også alle formændene for de forskellige Klubber-i-klubben samt bestyrelsesmedlemmerne inviteres til at deltage denne dag.

 

Turneringen er tænkt som en tak for indsatsen i årets løb, og i år blev arrangementet afviklet lørdag den 30. september i lidt blæsende og til tider bygepræget vejr.

 

I alt 60 havde tilmeldt sig til turneringen, efter at de havde modtaget en særskilt invitation. 56 stillede op i selve turneringen, medens 2 kun deltog i frokosten og 2 sørgede for at udbringe forplejning til spillerne på runden, og der var tid til at besøge alle boldene 2 gange i løbet af spillet. Det vækker altid glæde blandt spillerne, når servicevognene nærmer sig.

 

Der blev spillet en individuel Stableford turnering med spillerne opdelt i 2 lige store rækker. Dertil var der konkurrence i ”Nærmest flaget” på alle par 3 hullerne.

Vinderne i ”Nærmest flaget” konkurrencen blev:
Hul 11         Rikke Vesterdal
Hul 14         Hans Ole Schou
Hul 21         Søren Hulgaard Jansen
Hul 27         Hans Jørgen Sørensen

I Stableford turneringen er resultatet for de 5 bedste spillere i hver række vist nedenfor:

 

A-rækken 

  1. Henrik Anker         36 point
  2. Claus Pedersen         34 point (hcp)
  3. Hans Ole Schou         34 point
  4. Jørgen Villy Jarsskov         33 point (hcp)
  5. Lars Holm Ostermann         33 point

 

B-rækken

  1. Lise Neve         38 point
  2. Jette Bjerring         34 point
  3. Jess Christensen         33 point (hcp)
  4. Jens Overgaard                          33 point
  5. Jørgen Thorbjørn Thorbjørnsen 32 point

 

Ved pointlighed var det spillernes individuelle handicap, der var afgørende for placeringen.

 

Også i år var der præmier til de 10 bedst placerede spillere i hver række, og også denne gang fik alle øvrige deltagere en lille erkendtlighed som tak for den frivillige indsat i årets løb.

 

Bestyrelsens turneringsansvarlige Jannik Wulff takkede på bestyrelsens vegne alle, der har bidraget med frivilligt arbejde, for indsatsen i den sæson, der nu snart er tilendebragt, og han udtrykte håb om, at vi også fremover kan trække på hjælp fra deltagerne.

 

Afslutningsvis blev forsamlingen bedt om at rejse sig for at udråbe et trefoldigt leve for Viborg Golfklub.

 

 

 

 

 

 

 

Kunne du lide dette? Del det...

Shares