Gensyn med Viborg Golfklub

Fredag den 30. november havde vi i Viborg Golfklub besøg af Stephen og Wendy Watkins.

Stephen Watkins blev ansat som træner for klubben ved sæsonstarten tilbage i 1977 og hans hustru Wendy skulle stå for servering og rengøring i klubben. Ægteparret fik bopæl i klubhuset (hvor der nu er sekretariat og proshop) under meget beskedne forhold.

Stephen Watkins blev ansat som pro på halv tid i klubben. Han fungerede samtidig som træner i Randers.

Ægteparret Watkins er vendt tilbage til England, hvor de nu er bosat i Kent. Familien Watkins har efter opholdet i Danmark bevaret kontaktet til familien Kellmer, som havde formidlet kontakten til den nuværende bestyrelse for et besøg i klubben, hvor man kunne gense de gamle omgivelser.

Ved besøget havde Stephen og Wendy taget deres 2 døtre med. Begge er født i Danmark. Den ene i Randers og den anden her i Viborg.

På billederne ses først Stephen og Wendy flankeret af til venstre Frode Sørensen, der var klubbens formand ved ansættelsen af trænerægteparret samt til højre Finn Kellmer.

På sidste billede ses i øvrigt døtrene til ægteparret Watkins, klubbens nuværende formand Mogens Andersen samt chefgreenkeeper Per Knudsen.


Kunne du lide dette? Del det...

Shares