Regionsgolf Danmark er den største holdturnering i Danmark for klubgolfere over 20 år. Omkring 10.000 spillere totalt dyster årligt i turneringen, fordelt i ABCD og Senior/Veteran/super veteran. Hvert hold består af 2 damer og 4 herrer som spiller 1 damesingle, 3 herresingler og 1 mixed foursome. Alle kampe spilles som hulspil, og hvert hold spiller 3 udekampe og 3 hjemmekampe.

Formål med turneringen
Turneringens formål er primært at inddele holdene i rækker, således at spillerne for det meste møder jævnbyrdige modstandere, hvilket kan bidrage til gode sociale relationer både mellem golfspillere og golfklubber.
I turneringen ABCD vægtes det desuden højt, at fremme glæden ved golf spillet for breddegolfere, idet deltagerne konkurrerer i handicap intervaller på tværs af alder.
I turneringen Senior/Veteran/super veteran vægtes det ligeledes højt, at fremme glæden ved golf spillet hos golfspillere, der er ved at komme op i årene og normalt ikke længere kan gøre sig gældende på eliteplan blandt golfklubbernes yngre spillere, men som stadig ønsker at deltage i holdturneringer indenfor egen aldersgruppe.

Kriterier mm. for de enkelte rækker : 

Turneringen ABCD 
Turneringen er en ren tilmeldingsturnering, hvor rækkerne inddeles udelukkende efter handicap, udover at alle deltagere skal være fyldt 21 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes.
For at kunne deltage i de forskellige rækker, er der nogle krav til hvor lavt spillernes handicap må være. Spillere i A-rækken må ikke have lavere handicap end 4,5. Laveste handicap i B-rækken er 11,5. Laveste handicap i C-rækken er 18,5, mens det laveste handicap spillere må have i D-rækken er 26,5.
Deltagende spillere skal have fuldgyldigt medlemskab i klubben samt et EGA handicap.
Der kan spilles både regionsgolf og samtidig deltage i danmarksturneringen

Turneringen Senior/Veteran/Super Veteran 
Turneringen er både en kvalifikationsturnering og en tilmeldingsturnering. Holdene kan rykke op og ned mellem rækkerne fra år til år. I takt med at et hold kravler op i rækkerne, bliver modstanderne bedre og bedre. De laveste rækker er tilmeldingsrækker, hvor klubberne kan tilmelde det antal hold man ønsker.
For at kunne spille med i Senior rækkerne kræves det at damer og herrer skal være fyldt 50 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes. For Veteran rækkerne er aldersgrænserne 60 år, og for super veteran 70 år
Deltagende spillere skal have fuldgyldigt medlemskab i klubben samt et EGA handicap.

Øvrig information og kontakt : 
Der tilmeldes kun det antal hold, svarende til det antal medlemmer som har udvist interesse for at deltage. Vi regner med at skulle have tilsagn fra mindst 5 herrer og 3 damer for at tilmelde et hold i en række.

Såfremt der er flere, der ønsker at deltage, end der er pladser på de tilmeldte hold, vil det være de enkelte holdkaptajner, der afgør holdsammensætningen

Senest tilmelding den 10 december 2019
til klubkoordinator Søren Brandstrup på mail:    sbrandstrup@hotmail.com

 

Oplys ved tilmelding : Medlemsnummer, Navn, Handicap, Alder, Rækken man ønsker at deltage i samt om man vil påtage sig opgaven som holdkaptajn for et hold

Læs mere i folderen REGIONSGOLF

 

Klubkoordinator Søren Brandstrup

 

Kunne du lide dette? Del det...

Shares