Sommergreens åbnes på Combibanen i morgen Skærtorsdag.

 

Torsdag morgen den 28. marts åbnes sommergreens på Combibanen. Dog med følgende forbehold:

Såfremt der er rim/frost SKAL der spilles til vintergreens indtil sommergreens er frostfrie.

Vi skal alle tage ansvar for, at vi ikke spiller på sommergreens, når der er synlig frost/rim.

Er du startet ud på vintergreens, må scores ikke indberettes til handicapregulering.

Der henvises til nedenstående information fra Handicapudvalget og Regeludvalget.

Der vil som udgangspunkt ikke blive skiltet om at der spilles til vintergreens om formiddagen. Vi forventer, at restriktionerne for spil overholdes.

Vi gør opmærksom på kørsel med buggy indtil videre kun er tilladt med dispensation fra sekretariatet eller shoppen.

Der er lukket for vand og banetoiletter.

 

Information fra Regeludvalget og Handicapudvalget.

I forbindelse med overgang til spil til sommergreens ophæves ”Retningslinjer for spil på Vinterbanen.”

Der kan igen ske handicapregulering.

(Bemærk dog at skulle sommergreens være lukkede pga. frost/rim, kan der ikke handicapreguleres, og der skal tages lempelse fra sommergreens, der så skal betragtes som ”Forkert green”. )

Banens stand gør dog, at vi indfører midlertidig lokalregel om Lejeforbedring.

 

Midlertidig lokalregel gældende for Viborg Golfklub

Lejeforbedring

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

  • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
  • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: Længden på et scorekort fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:

Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:

  • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
  • Skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14,7a

En bold må renses, når den er løftet efter denne regel.

 

Regeludvalget og Handicapudvalget

Marts 2024

 

 

 

 

Kunne du lide dette? Del det...

Shares