Kære alle.

 Sæsonen er slut, vi i komiteen vil gerne takke for en fin sæson.

Ved afslutningen den 23, blev Ole Würtz valg ind -uden modkandidater, vi andre fortsætter lidt endnu. Velkommen til Ole og tak til Annette for den indsat hun har leveret – og fortsætter med.

Vi går over til Combi bane fra på mandag den 5. november.

Vi spiller Vintergolf  fra 1. november kl.9.  – I december, januar og februar kl.10 –   fra 1. marts igen kl. 9, vi mødes 10- 15 min før og fordeler os. Ingen tilmelding

9 huls spillerne spiller fortsat kl. 11 , der er reserveret 1 start tid I spiller den røde sløjfe.

Der er fælles julefrokost med Oldboys og Morgenfruerne i november tirsdag den 20 Kl. 9.30 tilmelding i Golf Box senest den 19. kl. 9.

 Vi mødes sidste tirsdag i januar, det er den 29.januar 2019 kl. 10 (tilmelding i Golfbox)

 Vi spiller 9 huller, hvis det er muligt, og spiser frokost. Derefter undervisning i de nye regler, der træder i kraft fra 2019 ved Niels Chr. Jeppesen, det varer ca. 2 timer. Nærmere senere

Kunne du lide dette? Del det...