“Regler” for spil på vinterbanen

Vinteren er over os. Fredag morgen den 24. november bliver sommergreens lukket for resten af sæsonen. Flagene på sommergreens fjernes og ligeså riverne i bunkers, hvorfor der ikke kan rives efter spillere og dybe dyrespor.
Det betyder, at banen må spilles under lidt andre forhold.

 

 

Regeludvalget vil derfor gerne her give nogle retningslinjer for spil på banen, der gør det mere ensartet og fair.

Bunkers
Bunkers spilles som waste areas og bliver en del af Det generelle område. Det medfører at:

  • Man må berøre bunden ved prøvesving
  • Hvis der er midlertidigt vand i ”waste areas”, er der ikke et forbud mod at droppe ud uden straf
  • Hvis man erklærer bolden uspillelig i et ”waste area”, må man gerne droppe ud

(Alt sammen selvfølgelig efter de gældende regler)
 

Lejeforbedring
Der spilles med lejeforbedring på tætklippet arealer (fairways) og i waste areas (bunkers). 
Det betyder, at der må lægges op inden for en køllelænges afstand fra bolden og ikke nærmere hullet. Bolden må renses. Der tees op på fairway (gummi-tees anbefales). Driveren benyttes kun fra teested.

Vintergreens
Flaget må ikke fjernes.

Bolden betragtes som værende i hul, hvis den er inden for hullets omkreds, også selv om en del af bolden ikke er under hullets overflade (fx hvis hullet er fyldt med sne/is)

Når bolden er inden for en putters længde fra hullet – betragtes bolden som at være puttet i med næste slag.

 
Sommergreens
Sommergreen betragtes som forkerte greens, og der SKAL droppes fri af disse efter gældende regler. Det er STRENGT FORBUDT at spille fra sommergreens.

 
Sne og is
Husk at reglerne foreskriver, at sne og naturligt is – efter spillerens valg – enten kan betragtes som midlertidigt vand på banen og give lempelse med drop, eller kan betragtes som naturgenstande og må fjernes. En bold, der ligger i sne må løftes, sneen fjernes, og bolden genplaceres efter reglerne om lejeforbedring.

Handicap 
Klubbens konverteringstabel til Combibane Vintergreens benyttes.

Der kan ikke handicapreguleres

 

Husk: Det kan også være sjovt at spille golf om vinteren. Det bliver det bedst, når alle følger de samme retningslinjer.

Samtidig skal det også være sjovt at spille golf til sommer igen.

Derfor: BESKYT BANEN!

Regeludvalget og handicapudvalget
November 2023

Kunne du lide dette? Del det...

Shares