Par 3-bane forlænges, rates og bliver intermediate-bane.

13/03 – 2021 | Jesper Frigast Larsen

 

I Viborg Golfklub, der i forvejen råder over tre ligeværdige 9-hullers sløjfer af fuld længde, har man i flere år haft et ønske om at udvide klubbens par 3- og pay and play-bane, så den lever op til de nævnte krav, men man manglede både jord og penge.

Det blev der gjort noget ved, da klubben fik mulighed for at inddrage et stykke kommunalt ejet jord, der grænser op til par 3-banen, og kommunen ydede desuden et tilskud på 150.000 kr. til udvidelsen. Med yderligere støtte fra fonde og sponsorer fik klubben dækket 325.000 af de i alt 400.000 kr., det har kostet at udvide banen, så den nu kommer op på en længde på 1.475 meter. Den relativt beskedne anlægsudgift er primært blevet brugt til at udvide vandingsanlægget og til at indkøbe særlig jord til greens og teesteder.

– Planerne blev lagt i samarbejde med DGU’s banekonsulent Thomas Jepsen, og anlægsarbejdet med to nye par 4-huller på det nye areal, nedlægning af et par andre huller samt anlæg af en del nye greens og teesteder blev udført i løbet af 2020. Nu venter vi bare på, at banen skal gro til, så vi forhåbentlig kan tage den i brug inden sommerferien i år, siger Viborgs formand Mogens Andersen.

Både pay and play-spillere og klubbens egne juniorer og nybegyndere vil få glæde af den nye og ratede bane, der nu kan gå under betegnelsen intermediate-bane. Fremover vil spillere, der endnu ikke har fået banetilladelse til at spille de tre lange sløjfer, kunne få reguleret deres handicap ved spil på den nye bane. Men spil på intermediate-banen behøver ikke at kun være en midlertidig aktivitet for spillere på vej mod banetilladelsen til den store bane.

– Klubben oplever faktisk en efterspørgsel på medlemskaber, der kun omfatter spil på intermediate-banen. Det gælder seniorer og andre, der gerne vil hygge sig med golfen, men som ikke har kræfter til eller ambitioner om at spille på den store bane, siger Mogens Andersen.

Herved kan Viborg Golfklub måske fortsætte medlemsfremgangen fra 2020, hvor klubben ved årets udgang havde oplevet en nettotilgang på 136 medlemmer, så klubben ved indgangen til 2021 havde rundet de 1.400 medlemmer.


Der blev plads to to parallelle par 4-huller på det areal, Viborg Kommune stillede til rådgihed for udvidelsen af par 3-banen. (Foto: Privat)

Kunne du lide dette? Del det...

Shares