Medlemsmøde i Viborg Golfklub torsdag den 15 december.

 

Gennem den sidste måneds tid har der været byggeaktivitet i Viborg Golfklub i forbindelse med etableringen af den nye lounge, som skal afløse den hidtidige spikebar og sikre bedre faciliteter for vore medlemmer og gæster.

 

Der har naturligt i den forbindelse været interesse fra medlemmernes side i at få et større indblik i de konkrete planer, som bestyrelsen arbejder med, og interesse for, hvorledes resultatet bliver.

 

Bestyrelsen valgte derfor at invitere til et informationsmøde torsdag den 15. december kl. 16.

 

Ud over gennemgangen af planerne blev deltagerne inviteret til en omgang æbleskiver og gløgg,

 

Godt 80 af klubbens medlemmer tog imod invitationen.

 

På mødet gennemgik klubbens formand Mogens Andersen detaljeret de elementer, der indgår i udviklingsplanen for klubben og berettede om de dele af planen, som allerede var blevet gennemført og fortsatte med en gennemgang af indholdet og endemålet for det igangværende byggeprojekt.

 

Byggeriet er – på trods af det kolde vejrlig – i fuld gang, og det er forventningen, at tilbygningen kan være lukket inden nytår, hvorefter det indvendige arbejde kan pågå gennem de kommende vintermåneder.

 

For at give alle en mulighed for at orientere sig om det samlede investeringsprojekt henviser vi til nedenstående link, hvor alle plancher fra Mogens Andersens gennemgang vises. Her gives et detaljeret billede af allerede gennemførte delelementer og af de igangværende og kommende tiltag.

 

Mogens Andersen orienterede tillige kort om det forventede økonomiske resultat for indeværende år og begrundede behovet for, at klubben i det kommende år er nødt til at sikre en udvidet mulighed for at vande vore fairways. Dette skal ske gennem etablering af en ny vandboring ved toiletbygningen på hul 14. Også dette projekt er omtalt i førnævnte planchemateriale.

 

I 2023 kan klubben fejre sit 50 års jubilæum. Dette skal naturligvis markeres, og Mogens Andersen orienterede om de foreløbige planer, der arbejdes med i den forbindelse.

 

Efter nogle få spørgsmål fra salen afsluttede formanden mødet med at ønske alle en god jul.

 

Se plancherne om udviklingsplanen for klubben    HER

 

 

Billeder fra aftenen

 

 

 

Kunne du lide dette? Del det...

Shares