Omkring 100 af klubbens medlemmer havde taget imod invitationen om at deltage i medlemsmødet torsdag aften den 2. marts i restaurant Goma.

Mødet var kommet i stand primært med det sigte at give medlemmerne mulighed for at hilse på vores nye træner Jonas Jensen og vores fremtidige indehaver af shoppen Caspar Andersen.

Begge havde påbegyndt deres virke i Viborg Golfklub den 1. marts, og kunne således benytte medlemsmødet til at præsentere sig selv og informere om de planer, de begge havde for deres fremtidige virke i klubben.

Ud over præsentationen af disse for klubben vigtige personer, benyttede formand Mogens Andersen lejligheden til at give en status på de investeringer, der gennem de sidste par år er gennemført i klubben og ikke mindst en status på det igangværende arbejde med etablering af en ny lounge samt renovering af shop og flytning af sekretariatet til stueetagen i den gamle hovedbygning.

Efter formandens velkomst, hvor han takkede for det flotte fremmøde, fik Jonas og Caspar ordet for en præsentation.

 

Jonas Jensen er kendt af mange i Viborg Golfklub, idet han i perioden 2010-2013 var trænerelev i klubben. Jonas kommer oprindelig fra Haderslev.

Han boede i 6-7 år i Viborg, men flyttede efterfølgende til Klim, hvor han bor pt sammen med sin kone og 2 børn. Jonas har fungeret i 13 år som træner og har været ansat i bl.a. Tange Sø Golfklub, Hjarbæk Fjord Golfklub og senest i Himmerland Golfklub.

Herefter skulle der ske noget nyt, og Jonas proklamerede ønsket om jobskifte på de sociale medier, hvorefter han kom i kontakt med Mogens Andersen med hvem han fik en god dialog fra start, og det er så nu endt med en ansættelse i Viborg Golfklub, hvor han føler, at han er kommet hjem igen.

Jonas orienterede om, at de endelige planer for undervisningen kommer inden for de nærmeste uger. Han kunne dog allerede nu orientere om, at bestilling af lektioner vil komme til at ske gennem et elektronisk bookingsystem. Der vil blive lagt vægt på både individuel træning og træning i hold.

På forespørgsel fra forsamlingen kunne Jonas oplyse, at han får kontorfaciliteter i klubben. Som en start i sekretariatet og måske senere tillige hos shopindehaver Caspar Andersen.

 

Vores elitetræner David Dickmeiss var også til stede på mødet, og han fik nu lejlighed til at give forsamlingen et indblik i sin rolle i klubben. Davis Dickmeiss har sammen med Thomas Poulsen forestået træningen af vores elitetrup og de unge talenter gennem det seneste halvandet år. Dette arbejde fortsætter. Dog vil Jonas blive involveret i noget af talentudviklingen.

Om sig selv kunne David fortælle, at han også oprindelig er uddannet som trænerelev i Viborg. Han har gennem se seneste 12 år fungeret som landstræner under DGU for både damer og herrer og rejser nu en del rundt i verden, idet han er personlig træner for vore 2 bedste kvindelige professionelle golfspillere Nanna Koerstz Madsen og Emily Kristine Pedersen.

 

Herefter fik Caspar Andersen ordet. Caspar kommer oprindelig fra Fredericia, men kom til Silkeborg i håbet om at kunne skabe sig en karriere inden for fodbold. Det lykkedes dog ikke, og Caspar begyndte så småt på golfen i stedet for.

Efter udstået soldatertid hos Livgarden arbejdede han med både salg og produktion i forskellige virksomheder, indtil han blev ansat som butikschef hos Backtee i Silkeborg. Her arbejdede Caspar 7 år, indtil november 2022, hvor Backtee valgte at lukke deres afdeling i Silkeborg.

Caspar kunne fortælle, at han kendte både David og Jonas fra sit tidligere virke, og det var faktisk Davis Dickmeiss, som kontaktede ham for nogen tid siden for at gøre opmærksom på muligheden for at overtage shoppen i Viborg Golfklub.

Caspar havde følt sig velkommen fra starten, og han glædede sig til at komme i gang – forhåbentlig omkring 1. april, når shoppen er færdigrenoveret.

Han har ønsker om at skabe en aktiv shop, hvor fittingdage og andre arrangementer kommer på programmet. Alle skal være velkommen i shoppen – også hvis man bare vil have en snak og ”læsse af” efter en dårlig runde.

Der vil blive satset på et bredt sortiment inden for de forskellige golfmærker.

Mht. fitting af udstyr vil Caspar selv kunne forestå dette i de fleste tilfælde. Ellers kan Jonas dette, så denne del kommer til at ske i en kombination mellem de to.

 

 

Efter denne præsentationsrunde gennemgik formand Mogens Andersen detaljeret klubbens udviklingsplan, idet der blev givet en status på de investeringer, der allerede var blevet gennemført igennem de sidste par år, og specielt blev der sat fokus på situationen omkring færdiggørelsen af den nye lounge og renovering af shop og flytning af sekretariat fra 1. sal til stueplan i den gamle hovedbygning.

 
Indholdet vil ikke blive refereret nærmere her. I stedet kan alle plancherne ses HER.

 

Fra forsamlingen blev der efterfølgende stillet forslag om etablering af bedre belysning på parkeringspladsen og på etablering af drikkevand i vore toiletbygninger på banen. Formanden lovede at se på ønsket om bedre belysning, men mente ikke, der umiddelbart var mulighed for at etablere drikkevand, idet vandtilførslen sker gennem banens vandingsanlæg.

Der blev igen fremført et ønske om åbning af et toilet tæt på banen om vinteren. Dette ønske understøttes specielt af vore kvindelige medlemmer, og det blev foreslået, at man kunne få adgang til et toilet i greenkeepergården. Også dette ønske lovede Mogens Andersen at se på.

 

Et element i vore ønsker om at gennemføre forbedringer på banen er renovering af vore bunkers, og der kom spørgsmål fra forsamlingen om, hvad denne renovering indebærer.

Chefgreenkeeper Per Knudsen svarede, at det bl.a. drejer sig om tilretning af bunkerkanter men specielt sikring af mere ensartet sand i bunkers. Her er det specielt på Rød sløjfe, der er behov for ændringer, men Per Knudsen kunne oplyse, at arbejdet med bunkers i år primært kommer til at ske på sløjferne Gul og Blå, idet det bliver denne banekombination, der vil blive brugt til Pro/Am’en i maj måned og til afviklingen af DM i slagspil i august.  

Det blev fra salen tillige ønsket, at sandet i bunkers rives mere op mod siderne, så bolden kan rulle ned i bunkers. Per Knudsen var enig heri. Det kræver dog manuel rivning og dermed øget tidsforbrug.

Der blev suppleret med, at det ville være en hjælp, hvis medlemmerne selv undlod altid at rive sandet nedad.

 

Der blev spurgt til greens på hullerne 8, 9 og 19, som altid er meget våde. Per Knudsen forklarede, at en løsning vil kræve en total omlægning af disse greens, idet underlaget er lerholdigt og derfor ikke leder vandet væk. En omlægning vil koste minimum tDKK 250 pr. green, så det er ikke lige forestående.

 

Der bliv endelig spurgt til, om reglerne for affaldssortering vil betyde fjernelse af skraldespande og opstilling af anden sorteringsmulighed. Per Knudsen oplyste, at man er opmærksom på udviklingen, men at vi lige afventer og følger indsatserne på dette område i andre golfklubber.

 

Bjarne Mortensen, som er en del af baneservice korpset, henstillede på det kraftigste til, at man ikke spiller på banen, uden at der er foretaget en reservation i Golfbox. Han havde flere gange oplevet, at medlemmer – også medlemmer med et mangeårigt medlemskab – går ud mellem andre bolde uden at have foretaget en reservation. Det skaber kø på banen til gene for dem, som har overholdt reglerne.

 

Da der undertiden kommer forespørgsler på, hvorledes man skal forholde sig mht. ubrugte gavekort til den tidligere Proshop og til klippekort til træning, gjorde Mogens Andersen opmærksom på, at der er indgået den aftale med Niels Erik Hansen, at man kan henvende sig i proshoppen i Vestergade 3. Her er der mulighed for at ombytte gavekort til varer, og fra salen blev det oplyst, at Niels Erik Hansen nu har mulighed for at give lektioner i Hjarbæk Fjord Golfklub, således at klippekort til træning eventuelt kan bruges her. Der henvises altså generelt til at kontakte Proshoppen i Vestergade 3.

Da der ikke var yderligere spørgsmål, blev mødet hævet, og Mogens Andersen takkede endnu engang for fremmødet og kommentarerne.

Har du allerede nu behov for at komme i kontakt med Jonas, Caspar eller David, så kan de kontaktes på :

Jonas:       jonasjensengolf@gmail.com    eller mobil: 30252044
David:       ddc@dgu.org                             eller mobil: 26207746
Caspar:     shoppenviborg@gmail.com     eller mobil: 29841902

Kunne du lide dette? Del det...

Shares