Maskindag.

Maskiner til pleje af greens og fairways blev i sidste uge demonstreret på vores bane til glæde for greenkeepere fra Nord- og Midtjylland. Der var knap 100 gæster og 16-18 leverandører. Dansk Greenkeeper Forening stod for arrangementet. Tilsvarende arrangementer blev afholdt i Odense og Køge.

Vi så på mange typer maskiner, men koncentrerede os primært om vertikalskærer og fairway klippere, da vi arbejder på at forbedre fairways. Vertikalskæren skal på fairway bruges til at give det øverste lag luft og fjerne en del af det døde organiske materiale. Vi har i foråret lejet en vertikalskærer, og fairways især på rød sløjfe er blevet behandlet. Vi har ikke været tilfredse og har måttet konkludere, at det ikke er vejen frem at leje maskinen. Vi har aftalt med to firmaer, at låne deres vertikalskærer, inden vi konkluderer om evt. køb. Vi prøvede nye fairway klippere og kunne konstatere, at de klipper meget bedre end vores – det gav julelys i greenkeeperstabens øjne.

Billeder fra dagen :

Kunne du lide dette? Del det...

Shares