Turneringsbestemmelser

Turneringsbetingelserne for Viborg Golfklub og “Golfreglerne” følges.

I tilfælde af lige scores vil resultatet i alle turneringer blive afgjort efter handicap og derefter lodtrækning.

Scorekort skal være afleveret 4 timer og 45 min. efter første start
Scorekort, der afleveres senere efter uret på PCen i turneringslederrummet, vil ikke indgå i dagens resultater, men scores vil blive indtastet for handicap regulering og vil være gældende i årets løbende turneringer.

Turneringsdeltagere
Tirsdagsturneringerne er åbne for kvinder, der er medlemmer af Viborg Golfklub, og fyldt 18 år og har et handicap på 48 eller derunder.

Medlemmer under 18 år, der indgår i turneringsholdets bruttotrup, kan deltage uden betaling af fee og uden for præmierækkerne. Enkelte turneringer er ikke omfattet af ordningen.

Rækkeinddeling
Der spilles i to eller flere rækker. Der spilles fortrinsvis fire-bolde.

Turneringsformer
I løbet af året spilles fortrinsvis stableford og slagspil. Der kan dog arrangeres andre spilformer. På turneringsplanen er angivet spilformen for de enkelte turneringer. Når der spilles holdspil vil bolde med færre end 4 spillere få tildelt en Pedro. Pedro noteres for 1 point på ulige hulnumre og 2 point på lige hulnumre. Holdkaptajnen indleverer et scorekort med holdets samlede score med angivelse af starthul, starttid og navne på holdets deltagere.

Handicapregulering
Tirsdagspigernes turneringer er tællende og handicapreguleres. Samtidig understreges, at spil på banen ikke er tilladt inden start af vores turneringer. I tirsdagspigernes turneringer vil alle, også eventuelle deltagere under 18 år, blive handicapreguleret.

Tilmelding
Foregår på Golfbox fra egen PC eller infostanderen i klubhuset. Tilmelding vil være mulig indtil kl. 12.00 dagen før turneringen. Maden kan sædvanligvis bestilles i GOMA Golf før dagens start og vil som udgangspunkt blive serveret 4 timer og 30 min. efter første start.

Turneringsfee
Sæsonfee/Sæsonkort for 2021 koster kr. 300,00 der indbetales på reg. 5980 konto 0001008893. Beløbet dækker deltagelse i tirsdagspigernes turneringer og ved overskud gives der tilskud til forskellige aktiviteter i løbet af turneringen. Medlemmer, der ikke ønsker at betale sæsonfee betaler kr. 40,00 gang. Prisen på enkelte turneringer kan afvige fra denne pris.

Scorekort
Skal udfyldes tydeligt og omhyggeligt, da det letter indtastningen af resultater og handicapreguleringen. Der skal altid anføres stablefordpoint. Pga. Covid19 forsøges med elektronisk indtastning af score på mobiler ved sæsonstart 2021

Starttid
Fremgår af turneringsplanen og startlisten, der vil være hængt op dagen inden turneringen og offentliggjort på nettet. Turneringsfee for de, der ikke har sæsonkort betales omgående efter turneringen – gerne på mobilpay, samtidig med indlevering af scorekort.

Afbud meddeles til en af turneringslederne for den pågældende turnering. Spilleren afbestiller selv eventuelt bestilt mad.

Præmieoverrækkelse
Det er en forudsætning for at få præmie, at spilleren er til stede ved præmieoverrækkelsen. I modsat fald går præmien videre til næste i rækken.

Afslutningsturnering:
Afholdes sædvanligvis den første fredag i oktober.  Der er mulighed for at deltage i middagen uden at deltage i turneringen.

Kunne du lide dette? Del det...

0Shares
0