Morgenfruer sæson 2021

Velkommen til en ny sæson for Morgenfruerne i Viborg Golfklub.

Vi håber på mange dejlige timer på banen og i samværet efterfølgende i caféen.

Sæsonen 2021 starter torsdag den 8. april kl. 9.00. (9 huller starter kl. 11) – så er alle færdige på samme tid. Grundet covid-19 restriktioner er der ikke mulighed for at indlede sæsonen med fællesspisning.

Sæsonen slutter torsdag den 7. oktober 2021 med fællesspisning og generalforsamling.
Morgenfruer er en klub i Viborg Golfklub for alle ”voksne piger” med et handicap på max 54 og et 18/9 hullers medlemskab. Hvis man har 9 hullers medlemskab kan man deltage i 9 hullers turnering.

Turneringsfee for hele sæsonen er 175 kr. Ønsker man kun at deltage i en enkelt turnering, koster det 40 kr. pr. gang.
Turneringsfee går til præmier til “nærmest flaget”, udgifter i løbet af året og endelig til kontante præmier til uddeling ved afslutningsturneringen til de medlemmer, der har fået point i løbet af sæsonen.
Turneringsfee kan indbetales via netbank på Kontonummer 7670-7566735 eller på mobile pay 23466948 (Birthe Kolding). Betalingsfrist er 31. marts 2021, husk at notere navn ved betaling.

Vi spiller 18 huller torsdage kl. 9 (gunstart) – med undtagelse af helligdage og juli måned. (I sommerferien/juli måned spilles der fællesturnering på onsdage for alle medlemmer i Viborg Golfklub).
Tilmelding til sker via golfbox senest onsdag kl. 9.00 eller eventuelt ved at kontakte en af turneringslederne (se golfbox eller morgenfruernes turneringskalender på vores opslagstavle i inforummet).
Alle turneringer er tællende med undtagelse af eventuelle holdturneringer.

Den første torsdag i måneden er der fælles spisning. Kan du undtagelsesvis ikke deltage, skal du anføre det ved tilmeldingen. De øvrige torsdage er der mulighed for at bestille et let måltid. Der er mulighed for at vælge mellem tilbuddene på den ophængte/fremlagte menu seddel i inforummet. Bestilling inden turneringsstart.

For modtagelse af præmie, kræves deltagelse i præmieoverrækkelsen.

Der arbejdes på følgende arrangementer i løbet af sæsonen:
• Endagsudflugt
• To-dagsudflugt
• Turnering OLD BOYS mod MORGENFRUER

Birtha Thorsager 2149 8502 birthathorsager@gmail.com
Birthe Kolding 2346 6948 birthekolding@gmail.com 
Hanne Skou Hansen 2184 8804 hanneogkai@youmail.dk
Irma Christensen 2860 9802 Irmachristensen69@gmail.com
Anne Toftgaard 2046 4409 aetoftgaard@youmail.dk

    

Kunne du lide dette? Del det...

Shares