Vedtægter Old Boys Viborg Golfklub

Formål og baggrund

§ 1.
Old Boys i Viborg Golfklub er en sammenslutning af spillere, der er fyldt 55 år, og som i samarbejde med Old Boys medlemmer fra andre golfklubber arrangerer sociale turneringer på forskellige baner i området.

§ 2.
Alle aktive mandlige medlemmer i Viborg Golfklub som er fyldt 55 år kan blive medlem.

Der tilstræbes at afvikle en officiel turnering én gang om måneden på hjemmebane, eventuelle gæster fra andre klubber kan deltage mod betaling af normal greenfee.

Bestyrelsen kan beslutte at afvikle turneringer på andre baner.

Alle arrangerede turneringer på såvel hjemmebane som udebane kan ses på opslagstavlen.

§ 3.
Bestyrelsen fastlægger hvert år spilleplanen i overensstemmelse med de retningslinier, der er vedtaget på generalforsamlingen.

Spilleplanen opsættes på opslagstavlen og offentliggøres ligeledes i klubbladet.

§ 4.
I forbindelse med afslutningsturneringen afholdes generalforsamling.

Med følgende indhold:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassereren aflægger regnskab
 4. Valg af formand lige år.
 5. Valg af sekretær hvert år.
 6. Valg af kasserer ulige år.
 7. Valg af én suppleant til bestyrelsen.
 8. Valg af to revisorer.
 9. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 10. Indkomne forslag der skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
 11. Eventuelt.

§ 5.
Indkaldelse til generalforsamling bekendtgøres på opslagstavlen i klubhuset senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

§ 6.
Der spilles efter de regler der er fastsat af Viborg Golfklubs bestyrelse.

Fordelingen af præmier sker efter retningslinier, der er vedtaget af bestyrelsen for Old Boys i Viborg Golfklub.

Scorekort fra turneringerne afleveres til handicapregulering ved scores bedre end handicap.

Der er mulighed for EDS til regulering ved dårligere score end ens handicap.

Vedtaget på generalforsamlingen den 5. november 1998.

Første reviderede udgav vedtaget 24. november 1999.

Anden reviderede udgave vedtaget 19. oktober 2005 og underskrevet af:

Tredje reviderede udgave vedtaget 25.oktober 2006 og underskrevet af:

Bestyrelsen
Formand: Finn Ritz
Kasserer: Frede Hjort Jensen
Sekretær: Jens Greisen.

Kunne du lide dette? Del det...