Nyheder fra Morgenfruerne

Se opslagstavlen

Referat fra generalforsamling den 31. oktober 2019

Sæsonen er desværre slut.

Formandsberetning i uddrag.

Vi har været 85 betalende medlemmer af morgenfruerne, Kontingent for 9 og 18 hullers medlemmer ens og på 175 kr.

Vi har afholdt tre events i sommersæsonen, alle vellykkede, men endagsarrangementerne med ringe tilslutning

27-28. maj udflugt til Hvalpsund golfklub med overnatning på Farsø Sportsakademi.

15.8 venskabsmatch hos champagnepigerne i Sebber Kloster Golfklub.

29.8 udflugt til Tange Golfklub.

Der har været rimelig tilslutning til fællesspisningerne den første torsdag i måneden, mens interessen for at spise cafeens mad de andre dage har været så ringe, at ordningen med madsedler er ophørt.

Vi har holdt fast i pointpræmier og er gået fra vinpræmier til gavekort til proshoppen ved nærmest flaget.

Deltagelsen i efterårets matcher har været ringe, 9-22 spillere.

Stor tak til alle de, der har været turneringsledere.

Fra november spilles på combibane uden tilmelding klokken 10. Man møder op og danner hold 9.45. Der er reserveret fire tider.

Onsdag 20.11 er der fælles julefrokostturnering med old boys, morgenfruer  og seniorer, invitation udsendes snarest.

Næste års udflugt er på plads, Tove Raun o a har aftale med Hjarbæk og Farsø Sportsakademi 8-9 juni 2020.

Jette orienterede om regnskabet, det endelige  er sendt til alle. Der bliver et mindre beløb i overskud, som kan bruges i forbindelse med et vinterarrangement.

Valg til ny komite.

Alle tidligere medlemmer ophører og modtog ikke genvalg.

Til komiteen valgtes med applaus:

Birtha Thorsager
Birte Kolding
Hanne Skou Hansen
Irma Christensen

EVT

Efter lang diskussion om vintermode valgtes at fastholde det aftalte. Medlemmer, der ønsker at spille senere på dagen booker selv tider.

Der blev opfordret til, at den nye bestyrelse holder møde med cafeen om samarbejdet i næste sæson.

Karen N

 

Kunne du lide dette? Del det...