Til Viborg Golfklubs medlemmer

 

Vi er af Viborg Kommune orienteret om, at Tange Sø Golfklub (Tange) efter at have søgt aktindsigt i vores aftaler med Viborg Kommune nu har fremsendt en skrivelse til Viborg Kommunes Kultur og fritidsudvalg, hvor man påberåber sig ulige konkurrencevilkår.

 

Skrivelsen kan læses HER.

 

Der er mange argumenter i skrivelsen og dem vil jeg ikke kommentere her, men blot konstatere følgende:

 

  • Vi driver vores klub og Tange driver deres, hver med de vilkår, indtægter og udgifter vi har til rådighed

 

  • Vi har valgt at modernisere og udvikle vores klubhus med øgede omkostninger til følge, medens Tange har valgt en linje, hvor de har gjort meget ud af at fortælle, at deres kontingent ikke er ændret de seneste 3 år. Hvem ved om ikke Tange også havde fået tilskud til projekter, hvis de havde haft nogen og søgt.

 

  • Aftalerne omkring betaling af ejendomsskat, dækningsafgift mv rækker tilbage til kommunesammenlægningen og har ikke været ændret siden. Aftalerne blev forhandlet med repræsentanter for de respektive golfklubber og blev så vidt jeg er orienteret til et forlig som alle nikkede til. Det beløb vi betaler som dækningsafgift er således udtryk for et forhandlet beløb og derfor kaldt ”husleje” og det er ikke et antal hektar gange en sats.

 

  • Tanges daværende formand Kristian Bach deltog efter det jeg har fået oplyst i de forhandlinger.

 

Af Tanges hjemmeside fremgår:

I 2011 fremkom Viborg kommune med en plan for harmonisering af lokaletilskuddet til golfklubberne i Viborg Kommune. Efter kommunesammenlægningerne og frem til dette tidspunkt havde der været ulighed mellem tilskuddene til de enkelte klubber. Viborg Idrætsråd, som Tange Sø Golfklub er medlem af, udførte et godt arbejde med at få klubbernes interesser koordineret og det endte med et fornuftigt resultat for alle parter. Tange Sø Golfklub fik tildelt 311.000 kr., som over en 5-årig periode skulle nedskrives til 285.000 kr. om året.

 

  • Tange betaler en leje til aktieselskabet som indtil 2022 gav et pænt overskud, men som i 2023 gav et nulresultat. Noget tyder på at lejen er sat ned, men det er et gæt fra min side. Siden de selv har afgørende indflydelse, bør selskabets resultat indgå i beregningerne.

 

 

Tange har naturligvis deres ret til at argumentere for deres synspunkt om ulige vilkår, men de drager nogle konklusioner om vores forhold, som ikke udtrykker virkeligheden, og det kunne et møde med os inden de sendte deres skrivelse have rettet op på. Vi har tilbudt at mødes med dem, men det var de ikke interesseret i.

 

Dette notat er til medlemmernes info, da vi forventer presseomtale på sagen, og vi vil løbende holde jer informeret, da det jo i værste fald kan betyde ændring i vores vilkår hos Kommunen.

 

 

Viborg, den 24.  april 2024

Mogens Andersen

Formand

Kunne du lide dette? Del det...

Shares