Handicaprevision

Efter reglerne i Handicapsystemet er der nu i Golfbox udført handicaprevision for året 2018.

Det sker for alle medlemmer med status Fuldtid eller Fleks-medlem, som har registreret Viborg Golfklub som hjemmeklub, og som har et handicap op til og med hcp. 36.

Alle har modtaget meddelelse herom i GolfBox. Meddelelsen findes under ”Klubbeskeder” på medlemmets: ”Min Forside”. I meddelelserne er der link til en detaljeret gennemgang af de beregninger, der er foretaget i forbindelse det enkelte medlems årsrevision.

A) For medlemmer, der har registreret 3 eller færre runder i sæsonen, er der ikke beregnet revision, da det ikke er muligt på så spinkelt et grundlag at afgøre om det registrerede handicap er retvisende. Disse spilleres handicapstatus er Klubhandicap. (301 spillere)

B) For spillere, der har registreret 4-7 runder i sæsonen, men ikke kan nå op på minimum 8 runder i de seneste 2 sæsoner, sker der heller ikke årsrevision, men spilleren har med 4 runder i året opnået bibeholdt/opnået EGA handicap. (28 spillere)

C) Et stort antal spillere fortsætter med uændret handicap, fordi deres handicap anses for retvisende. (459 spillere)

D) Endelig har nogle spillere fået justeret deres handicap op med +1, +2 eller +3. (31 spillere)

E) 1 spiller er justeret ned i handicap med -1.

Ovennævnte detaljerede gennemgang af revisionen ender via nogle komplicerede statistiske beregninger med at fastlægge en Øvre og en Nedre Handicapgrænse. Inden for dette handicapinterval forventes spillerens handicap med størst statistisk sandsynlighed at skulle ligge.

Hvis spillerens handicap inden revisionen ligger uden for intervallet, justeres handicappet imod intervallet. Dog med visse begrænsninger (se tabellen nedenfor).

Ønsker man yderligere vejledning til Handicapsystemet har DGU lavet en (forholdsvis) letlæselig Vejledning om Årsrevisionen med en del eksempler. Også én der ligner netop din årsrevisions beregning. Du finder den direkte her – Handicaprevisionen forklaret.

Spillere under:
– A) kan generhverve EGA handicap ved at spille tre EDS-runder:
– A) og B) kan spille et antal EDS så de opnår min 8 runder inden for 2 år og bede handicapudvalget om en handicaprevision.

Handicapudvalget udtaler:
For at opnå et retvisende handicap, er det vigtigt, at man regelmæssigt spiller tællende runder. Det kan ske enten via EDS runder eller turneringer med tællende runder. Husk man nu kan spille op til 3 EDS runder om ugen også på 9 huller helt ned til hcp 11,4.

Det er blevet nemt for spillere og markører selv at registrere EDS-runder i Golfbox – enten via PC eller på infoskærmen i klublokalet.

Er du i tvivl om noget i forbindelse med Handicaprevisionen er du velkommen til at kontakte Handicapudvalget på tlf. 2221 3010, ligesom du skal være velkommen til at kontakte os, hvis ikke du mener, at du har et retvisende handicap.

Handicapudvalget
Januar 2019

 

Kunne du lide dette? Del det...

Shares