REFERAT FRA GENERALFORSAMLING

TIRSDAGSPIGERNE

  1. SEPTEMBER 2020

 

  1. Valg af dirigent

Mette Thomsen modtog erhvervet som ordstyrer. Mette konstaterede, at indkaldelsen til årets generalforsamling er sket rettidig i hht. Tirsdagspigernes vedtægter.

  1. Formandens beretning

Marianne Lykke aflagde beretning om sæsonens gang.

Beretningen kan ses ved henvendelse til Marianne Lykke.

Der var ingen spørgsmål til beretningen. Formandens beretning blev herefter godkendt.

  1. Regnskab

I Estrids fravær fremlagde Marianne Lykke regnskab.

Der var ingen kommentarer dertil – og regnskabet blev godkendt.

  1. Valg til komiteen

Alle i nuværende komite var villig til genvalg.

Da ingen stillede op til valg, blev den nuværende komite genvalgt.

  1. Indkomne forslag.

Der er ingen forslag indkommet.

     6. Eventuelt

Birgit G foreslog, at de Tirsdagspiger, som har mulighed for det, kan fortsætte med at spille om tirsdagen og evt. bruge facebooksiden til invitation på andre tidspunkter.

Maibritt S spurgte, om komiteen har overvejet at overgå til elektronisk indtastning af score. Det vil Komiteen drøfte inden sæsonstart 2021.

Mette T foreslog, at slagspil ikke spilles i slutningen af sæsonen

Irene opfordrede til, at flere stiller op til klubbens klubmesterskaber, hvis de har mulighed for det.

Mette opfordrede til, at hvis man har forslag til Turneringsudvalget, modtager Mette det gerne.  Mette sidder i turneringsudvalgte.

Lene J opfordrede til, at flere deltager i Mørup Cup.

Annemarie forespurgte, om der kan være tilslutning til en tur til f.eks. Porto Santo.

Lone S. spurgte, om især de nye Tirsdagspiger havde forslag til, om noget kan gøres anderledes.

  • Gitte B. efterlyser mere info om, hvad de forskellige begreber og turneringstyper indebærer. Gitte opfordrer til, at klubben gør mere for at ”føre” spillere videre fra Klub 37 og ud i Klub i klubberne.
  • Birgit L foreslog, at hver Klub i klubben har en fast kontaktperson til Klub 37.
  • Lone synes hun har fået en god start og er blevet mødt meget positiv.
  • Lisbeth har hygget sig på 9-hulsbanen. Tidspunktet giver hende mulighed til at være med.

Marianne L fortalte, at vi arbejder på en anden måde at kommunikere Nyheder ud til medlemmer i vores klub.  Det kommer der mere info om, når Komiteen har fået mere info om og undervisning heri.

Annemarie opfordrede til, at de som har mulighed for det tilmelder sig Årets Afslutningsturnering d. 10/10.

Mette sluttede generalforsamlingen af med at takke for god ro og orden.

 

/ref Lone

Kunne du lide dette? Del det...

Shares