Referat fra Tirsdagspigernes Generalforsamling

Den 26. september 2023

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Valg til komiteen.
  5. Indkomne forslag:
  • Evaluering af turneringsformer i 2023
  1. Eventuelt

 

 

Ad pkt. 1        Valg af dirigent

Lone K. Sørensen modtog valg og konstaterede at indkaldelsen er blevet offentliggjort i hht. gældende vedtægter.

 

Ad pkt. 2        Formandens beretning

Lene fremlagde beretningen og fortalte kort om div. aktiviteter i tirsdagspigernes sæson 2023.

Formandens beretning blev godkendt.

 

Ad pkt. 3        Regnskab

Estrid gennemgik regnskabet

Regnskabet udviser pt. en rimelig stor beholdning. Beholdningen er opstået ved aflysning af div. arrangementer bl.a. afslutningsfesten i 2022. Komiteen har besluttet at forhøje tilskuddet til betaling af maden til dette års afslutningsfest.

Der fremkom forslag om at man kunne bruge noget af beholdningen til højere præmier. Komiteen vil behandle forslaget på næste møde.

Regnskabet blev godkendt.

Ad pkt. 4        Valg til komiteen

Alle medlemmer fortsætter.

Vivi Pedersen ønskede ikke længere at være suppleant.

Dorthe Elmbo Knudsen blev valgt som ny suppleant.

 

Ad pkt. 5        Indkomne forslag

                          Evaluering af Turneringsformer

Under dette punkt faldt snakken også på det faldne deltagerantal til turneringerne. Bestyrelsen for Viborg Golfklub har besluttet at der skal være mindst 20 deltagere i 2024 for at der kan laves Gun-start. Det er derfor vigtigt, at vi bliver nogle flere spillere så vi kan opretholde den nuværende afholdelsesform.

Der fremkom bl.a. disse forslag til hvordan man kunne få flere til at deltage:

Gøre noget for at gøre mere opmærksom på os selv f.eks. i klub 37 og til Fyraftensgolf.

Man kunne evt. invitere herrerne til at spille sammen med os en gang om måneden.

Slå Tirsdagspigerne sammen med Onsdagsherrerne. Dette kunne måske gøres ved at vi stadig beholder vores egen turnering men ”deler” banen med Onsdagsherrerne.

Komiteen vil på næste møde diskutere de fremkomne forslag.

 

Ad pkt. 6        Eventuelt

                          Der var ønske om at vi også arrangerer udflugter i 2024.

Forslag om en spørgeskemaundersøgelse.

 

 

 

Referent: Maibritt

Kunne du lide dette? Del det...

Shares