Fornem dommeropgave ved The Open 2019.

Jan Rye – medlem i Viborg Golfklub – er udpeget som dommer ved 148. Open på Royal Portrush, Nordirland i dagene 18. – 21. juli 2019.

Da Jan Rye sidst i 1990’erne begyndte at spille golf i Horsens Golfklub hørte han ofte sætningen ”det giver 2 strafslag”, når han deltog i begynderturneringerne.
Efter nogen tid begyndte han at tænke : Kan det nu passe ?  og Jan begyndte at nærlæse golfreglerne og fandt ud af, at det – i hvert fald ikke altid – kunne passe.

Interessen for golfreglerne var hermed vakt, og efter i 2003 at være blevet udpeget som ansvarlig for begynderundervisningen i Horsens Golfklub, gennemførte han de næste par år  Dansk Golf Unions turneringslederkurser.

I 2005 og 2006 bestod Jan DGU’s ”Golfregler for viderekomne” og han opnåede status af klubdommer.

I 2008 blev Jan officielt udpeget som DGU-dommer af Dansk Golf Union.

Jan Rye var i en årrække medlem af bestyrelsen i Horsens Golfklub, hvor han gennem årene bestred poster som: Formand for Regelkomiteen, Formand for Turneringskomiteen, Medlem af Handicapkomiteen og formand for Ordensudvalget.  Alle poster, hvor Jan har kunnet drage nytte af sin viden på regelområdet.

I 2012 blev Jan udpeget som dommer på European Challenge Tour.  

Siden 2015 har Jan officielt – men på frivillig basis – været tilknyttet Dansk Golf Union, hvor han samme år blev udnævnt til formand for DGU’s Turnerings- og Regelkomité.

 Han har herefter tillige fungeret som dommer ved European Ladies Amateur Team Championship 2015 og dommer på Europa Touren ved Made in Denmark.

Jan Rye uddanner nu også kommende klub- og DGU-dommere.

I 2017 indtrådte Jan i EGA’s Championship Commitee for – indtil videre – perioden 2017 – 2020.

Sideløbende med dommergerningen og opgaven med at undervise kommende dommere har Jan brugt megen tid på oversættelse af golfreglerne. I første omgang i forbindelse med revideringen af golfreglerne i 2016 og senest i forbindelse med oversættelsen af de nye golfregler, der er trådt i kraft fra starten af 2019.

Jan Rye har således en særdeles stor viden om og erfaring med udmøntningen af golfreglerne, og det er da også i dette lys, at Jan nu har fået den store hædersbevisning at blive udpeget til at skulle fungere som dommer ved The Open i Royal Portrush i Nordirland.

Ved de store majors er det kutyme, at der inviteres dommere fra andre lande til at hjælpe med opgaven. Det er dog længe siden, at Dansk Golf Union sidst er blevet spurgt, om de kunne finde en repræsentant.

Så meget mere fornemt er det, at opgaven fra dansk side er blevet lagt i hænderne på jan Rye.

Jan drager til Nordirland et par dage før turneringen går i gang, og under selve mesterskabet vil den enkelte spillergruppe typisk blive fulgt af 2 dommere, hvor den ene går tæt på spillerne, medens den anden normalt vil gå lidt foran og være opmærksom på, hvad der kan ske længere fremme på banen og dermed være med til at forberede dommeren tæt på spillerne om, hvad der kan komme af udfordringer.

Dommerne er i radiokontakt med hinanden og kan kontakte overdommeren, hvis de er i tvivl. Jan understreger, at det som dommer er vigtigt at have modet til at stå fast på reglerne – også når der føles et pres fra spillerne.

Da dommerne følger de samme spillere på hele runden, håber Jan på, at han kan komme til at følge en bold med bl.a. Tiger Woods.

Som nævnt drager dommerne af sted et par dage før mesterskabet går i gang. Dette for at have mulighed for at gennemgå banen minutiøst, så man på forhånd kan vurdere, om der er områder, der kan give problemer.

Jan er glad for at have fået tilbuddet om at kunne repræsentere Danmark som dommer og glæder sig til opgaven.

Efter som nævnt at have været tilknyttet Horsens Golfklub i en lang årrække, er Jan Rye nu flyttet til Viborg, hvor han har været medlem af Viborg Golfklub et par år. Vi er glad for at have en sådan kapacitet blandt os, når det gælder kendskab til golfreglerne.

Vi ønsker Jan stort tillykke med den fornemme hædersbevisning, det er, at skulle bistå som dommer ved denne vel nok mest berømte og velbesøgte golfturnering overhovedet.

                             

 

 

 

 

 

 

 

Kunne du lide dette? Del det...

Shares