Dybdebehandling af nogle af vore greens.

Greenkeeperne er nu – som tidligere omtalt – i gang med at dybdebehandle greens på hullerne 5, 8, 9 og 19. Da vi er overgået til Combibanen, er dette ikke til gene for spillerne.

Greens dybdebehandles med 25 cm lange spyd med en diameter på 24 mm. De store og dybe huller dette efterlader efterfyldes herefter med sand.

Denne behandling, hvor greens ”luftes” skulle gerne betyde bedre vækstbetingelser og tørre greens fremover.

Det igangværende arbejde besværliggøres dog meget, da det fugtige vejr gør det vanskeligt at få sandet til at falde ned i de hullerne, så der er ingen tvivl om at det vil være mere optimalt at lave arbejdet en sommerdag. (hvor det så til gengæld vil være til nogen gene for spillerne).

Kunne du lide dette? Del det...

Shares