ERIK COMBIBANE fra onsdag d. 25/10-23  – Vi spiller stadig til sommergreens.

Med virkning fra onsdag d. 25/10 har bestyrelsen og greenkeeperstaben som tidligere annonceret besluttet at tage ERIK Combibanen i brug.

Combibanen er en kombination af huller fra alle 3 sløjfer og består af de 18 mest “tørre” huller, så spil på vores bane i vinterperioden bliver en god oplevelse. Samtidig er det 2 sløjfer, der begge ender ved klubhuset.

Det betyder, at huller 10,11,12,13,14,15,15,17 og18, fra rød sløjfe indgår, ligesom hullerne 1,2,3, 4, 6 og 7 fra gul sløjfe og hullerne 23, 24 og 25 fra blå sløjfe indgår. Hullerne på gul og blå sløjfe spilles i en lidt anden rækkefølge end ellers, men hulforløbet fremgår af scorekortene.

Combibanen kommer i spil, inden vore sommergreens lukkes ned for vinteren. I starten, hvor der spilles på Combibanen spilles der således fortsat til sommergreens.
Først når frosten sætter ind (dog normalt senest 1. december), lukkes vore sommergreens helt, og herefter spilles der til de provisoriske vintergreens, som er områder på fairway, der er klippet rimeligt ned, og som har nogle større huller, end normalt. 

Combibanen er rated, og vi gør opmærksom på, at der fortsat kan ske handicapregulering, når der spilles til sommergreens.

Hvis der er rimfrost eller frost på sommergreens, skal der spilles til vintergreens. Det vil blive skiltet på hul 10 og hul 1 samt ved klubhuset.

FØRST NÅR SKILTENE ER BLEVET FJERNET, MÅ DER SPILLES TIL SOMMERGREENS IGEN!

 

9 huls medlemmer på Combibanen.

Medlemmer med 9-huls medlemskab må spille de første 9 huller på banen (RØD sløjfe).
I weekenden må 9-huls medlemmer dog først reservere tid fra kl. 12.00.

 

Benyttelse af buggy og scooter på Combibanen.

Der er nu som udgangspunkt lukket for brug af buggies og scooter på Combibanen.

Der kan dog gives dispensation for gangbesværede.

Kontakt sekretariatet hvis du pga. særlige behov ønsker en tilladelse til at køre i golfbil eller scooter henover vinteren.

 

 

 

Nedenfor er 3 eksempler som beskriver fremgangsmåden når du vil ud og spille golf:

 Eksempel 1 – Du ankommer til banen og ser at sommergreens er LUKKET – hvad gør du?

  • Du starter ud på hul 10(rød sløjfe) og spiller alle huller på Combibanen til VINTERGREENS.
     

Eksempel 2 – Du har spillet de første 9 huller til vintergreens(rød sløjfe). På teestedet på hul 1, ser du at skiltet er blevet fjernet med lukkede sommergreens – hvad gør du?

  • Sommergreens er nu åbnet, idet nattefrosten er væk. Du må nu spille de sidste 9 huller
    (1-2-3-24-25-23-4-6-7) til sommergreens.

Eksempel 3 – Du ankommer til banen og ser ingen skilte omkring lukning af sommergreens – hvad gør du?

  • Du starter ud på hul 10 (rød sløjfe) og spiller det normale baneforløb i henhold til Combibanen til SOMMERGREENS.

 

 

Altså:

Hvis skiltet ikke er fjernet, når du starter ud på hul 10 eller hul 1 spilles hele sløjfen (Forni el Bagni) færdig til vintergreens, også selv om du ude på banen får besked fra andre spillere om, at skiltet er fjernet.

 

 

Se Spilleforløbet   HER

 

Kunne du lide dette? Del det...

Shares