Medlemsmøde i Viborg Golfklub torsdag den 23. november 2023

Medlemsmøde i Viborg Golfklub. Da det var næsten et år siden seneste medlemsmøde blev afholdt, samtidig med at der i forbindelse med den varslede kontingentforhøjelse havde været udtrykt nogen usikkerhed fra medlemmernes side om klubbens økonomiske situation, fandt bestyrelsen det på sin plads at afholde et medlemsmøde, hvor det primære sigte var at give medlemmerne…

Sponsorturneringen fredag den 22. september 2023.

Som der er tradition for, inviteres klubbens sponsorer til at deltage i den årlige sponsorturnering. I år blev turneringen afviklet fredag den 22. september med deltagelse af i alt 60 spillere.   Dagen startede med fælles morgenmad kl. 07.45 i restaurant GOMA, hvor klubbens næstformand Annemarie Bjerresgaard Jensen bød deltagerne velkommen, og hvor Claus Hermann…

Turneringsplan 2023

Dato 2023 Turneringsform Turneringsledere Bemærkninger APRIL 4. apr. kl. 16.00 Stableford -Sæsonstart Lone og Maibritt 9 og 18 huller ÅBNINGSTURNERING 11. apr. Kl. 16.00 Stableford Birgit L og Lene Jensen 9 og 18 huller 18. apr. kl. 16.00 Stableford Estrid og Vivi 9 og 18 huller 25. apr. kl. 16.30 Stableford Maibritt og Anette L…

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAGSPIGERNE 2023

Referat fra Tirsdagspigernes Generalforsamling Den 26. september 2023   Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning Regnskab Valg til komiteen. Indkomne forslag: Evaluering af turneringsformer i 2023 Eventuelt     Ad pkt. 1        Valg af dirigent Lone K. Sørensen modtog valg og konstaterede at indkaldelsen er blevet offentliggjort i hht. gældende vedtægter.   Ad pkt. 2       …