Medlemsmøde i Viborg Golfklub torsdag den 23. november 2023

Medlemsmøde i Viborg Golfklub. Da det var næsten et år siden seneste medlemsmøde blev afholdt, samtidig med at der i forbindelse med den varslede kontingentforhøjelse havde været udtrykt nogen usikkerhed fra medlemmernes side om klubbens økonomiske situation, fandt bestyrelsen det på sin plads at afholde et medlemsmøde, hvor det primære sigte var at give medlemmerne…

Sponsorturneringen fredag den 22. september 2023.

Som der er tradition for, inviteres klubbens sponsorer til at deltage i den årlige sponsorturnering. I år blev turneringen afviklet fredag den 22. september med deltagelse af i alt 60 spillere.   Dagen startede med fælles morgenmad kl. 07.45 i restaurant GOMA, hvor klubbens næstformand Annemarie Bjerresgaard Jensen bød deltagerne velkommen, og hvor Claus Hermann…