Prikling af greens

Se video om prikning af greens her.

Formålet med at prikke greens er at give ny ilt til rødderne ved at løse jorden op så rødderne kan gro. Overfladevand fra greens forsvinder hurtigere og arbejdet fremmer udviklingen af ædle græsser frem for enårige rapgræsser, som er mere modtagelige for sygdomme (sneskimmel m.fl.). Desuden fjernes der et filtlag bestående af gammelt og dødt materiale samtidig med at der tilføres sand, hvilket optimerer muligheden for at forbedre jordteksturen.


Først tages der propper op


Propperne er 6-7 cm i længden og ca. 0,8 cm i diameter


Propperne samles op


Greens klippes, og samtidig samles det sidste jord op


Hullerne i greens sammenlignet med en 50 øre


Greens bliver topdresset med specielt ovntørret sand, som nemmere falder ned i hullerne


Greens køres over med net, for at få mere sand til at falde ned i hullerne


Greens køres til sidst over med kost, for at få endnu mere sand ned i hullerne


Resultat samme dag


Resultat efter en uge


Mængde af opsamlet propper. Jorden bliver til det fineste muld og genbruges andre steder på banen

Kunne du lide dette? Del det...

Shares