Åbning af træningsfaciliteter, greenfee og handicapregulering.

Vi håber I har nydt Påsken, og at I har haft mulighed for at spille nogle runder golf.

Corona er stadig over os og vil være det lang tid fremover, men DGU er nu kommet med nye anbefalinger, som vi vil følge på bedste vis.

Vi har allerede åbnet op for 3 og 4 bolde, så det er ikke nyt for os, men vi benytter lejligheden til at erindre om, at det stadig er vigtigt at holde afstand, og i øvrigt gælder de retningslinjer, vi tidligere har udsendt for spil på banen stadig.

Med virkning fra onsdag den 15. april vil det være muligt at benytte træningsfaciliteterne, og der vil indtil videre gælde følgende retningslinjer, som skal overholdes:

 

Drivingrange.

Der vil blive opsat håndsprit, som vi meget anbefaler bliver brugt, såvel af hensyn til en selv som til andre brugere. Der bør sprittes både før og efter træning.

Boldene vil ved opsamling blive vasket som sædvanligt, og derudover vil de blive sprayet med desinfikationsvæske. Der vil blive placeret en sprøjte, så man kan spraye kurven og boldene inden anvendelse. Det henstilles derudover at man berører boldene mindst muligt og kun med handsker.

Vi fjerner hver anden måtte for at have god afstand min. 3 meter.

Der må kun slås bolde ud fra måtterne, og det henstilles, at man begrænser sin opvarmning/træning tidsmæssigt, så alle kan komme til. Såfremt det ikke viser sig at blive efterlevet, vil vi overveje et reservationssystem.

Der vil være 2 måtter, som er forbeholdt trænerne til lektioner, og de må kun bruges, hvis trænerne ikke har undervisning.

Ved udslag fra Skoven skal der holdes mindst 3 meters afstand til andre spillere.

For at mindske mulighed for tæt kontakt vil adgang til driving range skulle ske ved opgang fra locker rummene og man forlader driving range ved starterhuset. Husk stadig at holde afstand.

Forsamlingsforbuddet på 10 personer gældes stadig, så undgå at samles, og det kan ikke siges for tit: HUSK AFSTAND.

 

Putting green og indspilsområder.

Der må max være 5 personer på puttinggreen, og man skal anvende egne bolde. Flagene på puttinggreen er fjernet.

Det samme gælder indspils green ved driving range. I skal passe på ikke at komme for tæt, når boldene samles op.

Ved anvendelse af indspilsområder i Skoven skal der til stadighed holdes en afstand til andre spillere på mindst 3 meter. Al træning her er med egne bolde.

 

Greenfee

Vi åbner op for at gæster kan benytte vor dejlige bane mod betaling af fee og det indebærer at der igen kan spilles på XL banerne gældende fra onsdag morgen den 15. april 2020.

Vi arbejder stadig med at finde en praktisk løsning på betaling. Indtil videre skal der betales via MobilePay.

Inforummet holdes fortsat lukket, så man kan fortsætte med at benytte Golfbox App’en til at bekræfte starttid og til registrering af scores.

 

Buggies

Vi ved at nogen af Jer er afhængige af at kunne køre rundt, og vi arbejder på at finde en løsning. Der er for os 3 forhold som skal løses, henholdsvis rengøring/afspritning, administration af nøgler og så må der kun være een person i bilen af hensyn til afstand, dog undtaget personer fra samme husstand.

Vi vil gøre vort bedste for at finde en løsning, men til en start bliver det forbeholdt de som har besvær med at gå rundt og kun efter aftale. Interesserede kan kontakte os på manager@viborggolfklub.dk for en aftale.

 

Handicapregulering

DGU har haft kontakt til R&A, og det bliver nu muligt at regulere handicap selvom der er foring i hullerne.

 

Spil på banen

For at smidiggøre flowet på banen tillader vi nu, at der må vinkes igennem, hvis spillerne i bolden træder behørigt til side under passagen.

 

Toiletter

Vi har undersøgt muligheden for at åbne toiletterne, men da det er et potentielt smitteområde vil rengøring være forbundet med stor anvendelse af værneudstyr, så det kommer desværre til at vente lidt endnu.

 

Klubaktiviteter

Klubturneringer og klubber i klubbens ugentligt turneringer er fortsat ikke muligt før tidligst den 10. maj.

 

Cafe’en og Proshoppen

Cafe’en er fortsat åben for takeaway og Proshoppen er åben hverdage fra kl. 09-15 og i weekender fra kl. 10-14 eller efter aftale. Der er mulighed for at booke individuelle træningstider.

 

Afslutning

Vi kan ikke gentage det nok: Pas nu godt på Jer selv og hinanden. Overhold de retningslinjer vi har udsendt tidligere og tag dem alvorligt.

Hvis man har interesse i at se DGU’s anvisninger, kan disse findes HER og HER.

 

Mange hilsner

Bestyrelsen

 

Kunne du lide dette? Del det...

Shares