Køb årets PINK CUP polo.

Bestilling senest den 15.4.2020 på mail: hammer.lykke@hotmail.com med angivelse af størrelse.
 
Indbetaling på kto 7173 1291887 eller mobilpay 40369716

 

Der er opsat bestillingssedler på de forskellige opslagstavler i inforummet.

Kunne du lide dette? Del det...