Medlemsmøde i Viborg Golfklub torsdag den 23. november 2023

Medlemsmøde i Viborg Golfklub. Da det var næsten et år siden seneste medlemsmøde blev afholdt, samtidig med at der i forbindelse med den varslede kontingentforhøjelse havde været udtrykt nogen usikkerhed fra medlemmernes side om klubbens økonomiske situation, fandt bestyrelsen det på sin plads at afholde et medlemsmøde, hvor det primære sigte var at give medlemmerne…