REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAGSPIGERNE 2021

Referat fra generalforsamling Tirsdagspigerne i Viborg Golfklub Tirsdag d. 28. september 2021   Deltagerantal: 16 stemmeberettigede Tirsdagspiger. Valg af dirigent. Ulla modtog valg og konstaterede, at indkaldelse og dagsorden er offentliggjort i hht. gældende vedtægter.   Formandens beretning. Formanden gennemgik ”Årets gang” Tirsdagspigerne 2021. Beretningen kan rekvireres ved henvendelse til Marianne Lykke. Der var ingen…