Viborg Blikkenslageri’s turnering

Viborg Blikkenslageri’s turnering Lørdag den 12. juni blev turneringen Viborg Blikkenslageri afviklet for anden gang, idet Ryan Rafn Rasmussen, der er indehaver af Viborg Blikkenslageri, igen i år tilbød at være sponsor for en af vore klubturneringer. I alt 48 klubmedlemmer og få inviterede gæster deltog i turneringen, som blev afviklet som en Stableford turnering.…

Maskindag d. 8/6.

Maskindag. Maskiner til pleje af greens og fairways blev i sidste uge demonstreret på vores bane til glæde for greenkeepere fra Nord- og Midtjylland. Der var knap 100 gæster og 16-18 leverandører. Dansk Greenkeeper Forening stod for arrangementet. Tilsvarende arrangementer blev afholdt i Odense og Køge. Vi så på mange typer maskiner, men koncentrerede os…