Generalforsamling i Viborg Golfklub

Indkaldelse til generalforsamling i Viborg Golfklub Vedtægterne foreskriver, at den ordinære generalforsamling i Viborg Golfklub skal afholdes inden udgangen af marts måned. For at overholde formalia indkalder vi hermed til generalforsamling den 31. marts 2021 vel vidende, at forsamlingsforbuddet umuliggør fysisk afholdelse af generalforsamling denne dag. Vi vil – så snart vi har vished for,…