Sponsorturneringen 2020

Som der er tradition for, inviteres klubbens sponsorer til en årlig sponsorturnering, hvor de har mulighed for at invitere en gæst med. I år blev sponsorturneringen afviklet fredag, den 25. september, hvor 63 spillere havde takket ja til at deltage.  Vejret artede sig rimeligt i forhold til vejrudsigten, men spillerne undgik ikke lidt regn på…

Banevandring den 24. september.

I dejligt vejr mødtes ca. 60 af klubbens medlemmer ved greenkeepergården for at deltage i en banevandring, hvor greenkeeper Per Knudsen og vores baneudvalgsformand Karen Søegaard i fællesskab fortalte om nogle af de udfordringer, vi har med pasningen af bl.a. greens og fairways. Karen Søegaard redegjorde i den forbindelse specielt om problemerne vi står over…