GENERALFORSAMLING TIRSDAGSPIGERNE 2020

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAGSPIGERNE SEPTEMBER 2020   Valg af dirigent Mette Thomsen modtog erhvervet som ordstyrer. Mette konstaterede, at indkaldelsen til årets generalforsamling er sket rettidig i hht. Tirsdagspigernes vedtægter. Formandens beretning Marianne Lykke aflagde beretning om sæsonens gang. Beretningen kan ses ved henvendelse til Marianne Lykke. Der var ingen spørgsmål til beretningen. Formandens beretning…